Søk i arkivet

Teknisk info (nett)

Materiellkrav nettannonser

Formater og størrelse
Annonser leveres i formatene jpg, gif, flash eller html og må ikke overskride 200 kB i filstørrelse. Responsive annonser må leveres i formater til henholdsvis desktop og mobil (se annonseformater).

 

Flash
Flash-filer må inneholde ClickTag-kode. Hvis det ikke benyttes korrekt ClickTag, vil vi ikke kunne registrere klikk på annonsen.
Se spesifikasjon av korrekt ClickTag her.
Flash-filer må alltid leveres med en backupfil i gif- eller jpg-format. Flash-annonser vises ikke på smart-telefoner og nettbrett, og da vil backupfilen vises i stedet.

 

Linker
URL, det vil si hvor annonsen skal linkes til, må alltid spesifiseres.

 

Delte plasser
Antall annonser per annonseplass er maksimalt 3. Visning av annonser som deler plass vil til sammen fordeles likt over tid.

 

Hvis vi skal utarbeide annonse gjelder:

  • Bilder og logoer må leveres i høyoppløst versjon.
  • Størrelse/format må være spesifisert ved bestilling.
  • Animert gif kan inneholde maksimalt 2 vekslende motiver.
  • Budskap/tekst må være spesifisert. Maksimalt 3 linjer tekst. Maksimalt 40 tegn per linje.
 

Leveringsfrister
Ferdig materiell: senest fredag kl 12:00 uken før publisering.
For utarbeidelse av annonse: senest 1 uke før publisering.

 

Annonsemateriell sendes til nettannonser@seilmagasinet.no

Modulkart nettannonser

Desktop Surround Mobil
Gå til toppen