Søk i arkivet

VG Båt

Bli sett i verdens største båtblad!

VG Båt er et flott magasin på glanset papir som fulldistribueres i hele Norge med avisen VG i et opplag på ca 100.000 eksemplarer. VG Båt lages i samarbeid med SEILmagasinet, og setter båtlivet på dagsorden for et stort publikum. Magasinet ble lansert i mars 2017, og er antagelig verdens største båtblad målt i lesertall. 350.000 nordmenn leser VG på hverdager, ifølge TNS Kantar.

 

 

Vi er også behjelpelige med å lage annonser. Kontakt oss på salg@seilmagasinet.no eller se kontaktoversikten.

 

Nøkkeltall VG Båt

Utgaver/år:
3
  Opplag:
73 030
  Lesere:
256 800

Utgivelser 2018

Utgave Materiellfrist Løssalg
VG Båt 1 21.02.2018 14.03.2018
VG Båt 2 06.06.2018 27.06.2018
VG Båt 3 15.08.2018 05.09.2018

Priser og formater

Annonsetype Format Pris
Halvside 228x145 mm 28 000
Helside 260x330 mm 45 000
Dobbeltside 520x330 mm 70 000

 

MERK: Mål for hel- og dobbeltside er nettoformater. Det må alltid legges til 5mm utfallende kant. Tekst og annet viktig nnhold på siden bør være minst 10mm inn fra nettokant.

Oppløsning: Annonsene leveres med bilder i 300dpi oppløsning.

Papirkvalitet: 65 gram GraphoSilk, ingen forskjell på cover og innsider

 

Gå til toppen