Søk i arkivet

DYRT: Det vil koste å bli kvitt båtvrakene. Jolle vil koster ca 3000 kroner, mens den største seilbåten på 30 vil fort koste 50 000. I tillegg kommer transport.
DYRT: Det vil koste å bli kvitt båtvrakene. Jolle vil koster ca 3000 kroner, mens den største seilbåten på 30 vil fort koste 50 000. I tillegg kommer transport.

Forurenser skal betale

Miljødirektoratet ønsker et båtregister og en årlig avgift for at ikke siste eier må ta regningen for å bli kvitt båten.

MILJØ: Utrangerte båter er foreløping mest et lokalt problem. Volumet er mindre båter som denne.
MILJØ: Utrangerte båter er foreløping mest et lokalt problem. Volumet er mindre båter som denne.

Miljødirektoratet har siden 2013 jobbet for å finne en løsning med å bli kvitt utrangerte båter. Nå har de publisert en rapport hvor det skisseres en løsning på problemet. Utfordringen er at båtvrak har en negativ verdi. Det er kostbart å få utrangerte båter resirkulert. Miljødirektoratet har sett på ulike måter å finansiere kostnaden med å bli kvitt gamle båter, og mener en årlig avgift for båter over 5,5 meter er veien å gå.

Gebyret kan bli i størrelsesorden 100 til 500 kroner per år, avhengig av hvor mange båter som kasseres og båtens størrelse. Løsningen skal gjøre det gratis å bli kvitt båten for siste eier. 

Vraker vrakpant

Både KNBF og Venstre ønsker vrakpant på båt. I rapporten fra Miljødirektoratet sies det at dette blir alt for dyrt. Det er 730 000 fritidsbåter i landet, og det er ikke betalt vrakpant for noen av disse. Et slikt system vil også ha høye administrasjonskostnader.

En annen løsning er at produsentene tar kostnaden for innsamling og behandling av båtvrak. Problemet med denne løsningen er at det selges langt færre nye båter, enn hva som er forventet skal vrakes. Et tradisjonelt produsentansvar vil derfor føre til urimelig høye kostnader for kjøpere av nye båter, fordi de må finansiere håndtering av et stort antall båter som allerede er på markedet.

Register og gebyr

Miljødirektoratet anbefaler at det etableres et obligatorisk, gebyrfinansiert småbåtregister. Gebyret skal dekke kostnadene ved etablering og drift av registeret og returordningen, i tillegg til innsamling, miljøsanering og behandling av fritidsbåtene som kasseres.

Et båtregister har også nytteverdi for politi, redningstjeneste, tollvesen og forsikringsbransjen, argumenterer Miljødirektoratet. Løsningen gjør at siste eier vil slippe å betale dyrt for å bli kvitt båten på best mulig måte for miljøet.

Mindre og enkle fritidsbåter skal inngå i kommunenes lovpålagte renovasjon og finansieres over avfallsgebyret.

Prognoser og kostnader

Miljødirektoratet anslår at antall kasserte båter vil nærme seg 15 000 per år, økende til 20 000 etter et par tiår. En tredel av disse båtene kan ha et betydelig innhold av farlig avfall i størrelsesorden 200 tonn. Disse båtene vil hver ha rundt 40 kg farlig avfall hver.

Båter som selges i dag har færre farlige stoffer enn båter fra 70-tallet.

Behandling av en vanlig fritidsbåt anslår Miljødirektoratet at vil koste fra 2 500 til 45 000 kroner. 

Forurenser skal betale

Dagens manglende system for håndtering av kasserte fritidsbåter gjør at siste eier blir sittende igjen med ansvar for å finansiere behandling av den kasserte båten. Vi vurderer at denne kostnaden normalt ikke er priset inn i bruktprisen på båter, siden publikum ikke er kjent med og bevisst på at det er kostbart å kvitte seg med en båt når den skal kasseres. Vår foreslåtte løsning innebærer at kostnaden fordeles på alle brukerne av en båt i hele båtens livsløp, noe som både oppleves som mer rettferdig og er mer i tråd med prinsippet om at forurenser skal betale. I tillegg reduseres forbrukernes sterke økonomiske insentiver til å dumpe eller brenne båten ulovlig for å spare penger på kasseringstidspunktet, står det i rapporten fra Miljødirektoratet.

DYRT: Seilbåter er mer krevende å bli kvitt. Gjennvinningsprosessen er mer omfattende. Transporten av båtvrak til Gjennvinning vil også utgjøre en stor kostnad.

DYRT: Seilbåter er mer krevende å bli kvitt. Gjennvinningsprosessen er mer omfattende. Transporten av båtvrak til Gjennvinning vil også utgjøre en stor kostnad.

 

 

 

 Kommentarer

KOMMENTARER

Har du en mening om denne saken – del den med oss! Vi ber om saklighet, respekt for andres meninger og at man holder seg til emnet. Les våre retningslinjer her.  Vi modererer diskusjonen om nødvendig. Vennlig hilsen redaktør Morten Jensen.

Gå til toppen