Søk i arkivet

Foto:

IRC møter kald skulder fra NORC og NORLYSNy måleregel uønsket i Norge

Regattaserien The hanseboot IRC Baltic Open har Færder’n som norsk del-seilas. Det betyr samtidig innføring av IRC i Norge, og det møter motstand.

Mandag denne uken kunne SEILmagasinet fortelle om den nye regattaserien The hanseboot IRC Baltic Open der Færderseilasen inngår som en av regattaene. Nyheten har avstedkommet diskusjon – ikke minst fordi man med IRC introduserer enda en måleregel i Norge.

NORLYS OG NORC STÅR SAMMEN. Dette har fått NORLYS og NORC til å reflektere sammen, og konklusjonen er at de mener at enda en ny regel kun splitter opp og vanner ut et allerede lite konkurransemiljø.

Thomas Nilsson, leder av NORC, har forfattet dette i anledning diskusjonen:
 
NORLYS’ målsetning er å kunne tilby LYS-regelen til bredden av norske seilere, mens NORC er en interesseorganisasjon for toppnivå innen respittseiling og en tilrettelegger med målsetning om gode og rettferdige arrangementer for de beste og mest aktive seilerne.  NORLYS er per dags dato i tillegg IRC national rule authority for Norge, da måledataene i deres database er grunnlaget for norske IRC-målebrev når det er behov for slike målebrev. 

NORLYS har i samråd med NORC en klar oppfatning av at det ikke bør åpnes for flere ratingsystemer i Norge enn det er seilere til.  Det er et felles ønske for begge organisasjonene å samle flest mulig "tilsvarende" båter til seilaser i et format som er tilpasset nivået til de som deltar.
 
Når det gjelder valg av toppnivå-respittsystem, vil det uansett kun være snakk om et par titalls båter som dette gjelder i Norge, uansett hvilken måleregel man måtte velge og falle ned på, og innføringen av nye måleregler vil derfor ikke øke deltagelsen på dette nivået, men heller splitte med færre deltagende båter i flere klasser som resultat. De ulike ratingdiskusjonene bærer derfor preg av at  det her bygges opp veldig store bølger på et bittelite hav.
 
Uansett mener begge organisasjonen det er uheldig at man setter døren åpen for innføring av nye respittsystemer uten politisk føring. Flere alternative systemer vil nemlig medføre følgende:
 

  • mindre konkurranse, redusert den idrettslig kvalitet og medføre lavere sportslig nivå
  • skaper problemer for arrangører og øker kostnadene på arrangementene. For en arrangør er det knapt nok lønnsomhet i dagens deltakelse når det gjelder seiling på toppnivå innen respitt. Deler vi opp i flere klasser vil kostnadene mest sannsynlig øke og det er liten grunn til å tro at deltakelsen vil øke tilsvarende. 

 
Seilsporten er derfor tjent med en sterkere styring for å favorisere det idrettslige, nemlig at flest mulig og mest mulig like båter konkurrerer mot hverandre. Her burde kanskje våre nasjonale myndigheter føle et ansvar.

Slike direktiver virker nødvendigvis som en rød klut på mange, men her må vi forstå hva det dreier seg om. Det er ikke snakk om å styre seilernes valg av båttype eller klasse, men når vi velger respittsystem, er det for å skape mulighet for flest mulig til å konkurrere på mest mulig rettferdig måte til tross for ulike båter og ikke minst skape trygghet og forutsigbarhet.

Det sier seg selv at det blir forvirrende og ødeleggende for sporten om flere systemer benyttes for tilsvarende typer konkurranser.
 
Det kan kanskje være interessant for en seilforening å hive seg på den gratis markedsføringen de får ved å invitere til seiling under nye ratingregler som er i vinden bokstavlig talt, men dette er som å pisse i buksa i den nasjonale seilsportens interesse. Vi trenger ikke flere respittsystemer samtidig og bør ikke hive ut det vi har, før vi har et bedre alternativ. Lite tyder på et slikt alternativ eksisterer i dag.
 
NORLYS og NORC er enige om at grunnlaget for suksess for en regatta ikke er hvilket ratingssystem som benyttes, men at MANGE tilnærmet like båter seiler mot hverandre og at resultatet føles sånn noenlunde rettferdig (i den grad det er mulig innen respittseiling).  

Man er også enig om at det er viktig at man benytter seg av demokratiske prosesser og at norske seilere har påvirkningskraft igjennom demokratiske valgordninger slik man i dag har i både LYS og ORC.
 
Både NORLYS og NORC er av den oppfatning at en av de viktigste suksess faktorene er et godt samarbeid mellom landene i Nord-Europa (dvs i det område det fleste av oss seiler) og at dette foregår på forbundsnivå og at man igjennom disse organene  enes om hvilken regel som skal benyttes på elite-nivå i vår region. Uten en slik politisk føring er det de kommersielle interessene som setter agendaen og det er vi ikke tjent med. Det er også ønskelig at en slik dialog også gir samarbeid mellom de ulike breddereglene i de ulike landene
 
Innføringen av event nye måleregler i Norge KAN og MÅ IKKE  basere seg på at man hører på de som roper høyest og som i de fleste tilfeller kun har som agenda å promotere et ratingsysten som favoriserer seg og sin båt.

Skriver Thomas Nilsson, leder av NORC.

 Kommentarer

Nyhetsbrev

Få oppdaterte nyheter om seiling helt gratis på mail to ganger i uka.

KOMMENTARER

Har du en mening om denne saken – del den med oss! Vi ber om saklighet, respekt for andres meninger og at man holder seg til emnet. Les våre retningslinjer her.  Vi modererer diskusjonen om nødvendig. Vennlig hilsen redaktør Axel Nissen-Lie.

Gå til toppen