Søk i arkivet

Peer Moberg savnet støtte fra NSF, og la opp i fjor. Da lå han på 5. plass på ISAFs ranking.
Peer Moberg savnet støtte fra NSF, og la opp i fjor. Da lå han på 5. plass på ISAFs ranking. Foto:
DEBATT: Tom B. K. Knutsen, Hans Egil Eriksen, Jan Steven Johannessen og Espen Guttormsen.
DEBATT: Tom B. K. Knutsen, Hans Egil Eriksen, Jan Steven Johannessen og Espen Guttormsen. Foto:
Seil-Norge er misfornøyd med NSF, mener Tom B. K. Knutsen.
Seil-Norge er misfornøyd med NSF, mener Tom B. K. Knutsen. Foto:
Kritikken hører fortiden til, mener Espen Guttormsen.
Kritikken hører fortiden til, mener Espen Guttormsen. Foto:

Toppseilere uten entusiasme

Norges Seilforbund får kritikk fra KNS for behandlinge av toppseilerne.

Sportslig leder i KNS, Tom B. K. Knutsen, mener at negative holdninger og manglende entusiasme i Norges Seilforbunds (NSF) rekker hindrer sportslig utvikling og tillit fra sportens finansieringskilder. Nylig møtte han Espen Guttormsen og Hans Egil Eriksen fra Norges Seilforbund til debatt om satsingen på toppseiling.

– Hadde seiler-Norge hatt et annet og mer positivt inntrykk av forbundets holdninger og drift, tror vi at innstillingen og betalingsviljen hadde vært en annen, sier Tom Knutsen.

Da må du være litt mer konkret. Hva er det Seilforbundet gjør feil?

– Det går på mange enkeltstående forhold, som behandlingen av den enkelte seiler, enten det dreier seg om eliteseilerne eller dem på nivået under. Det er slik jeg oppfatter det, sier Knutsen. 

– Jeg mottar gjerne råd og innspill på hva det er vi kan gjøre annerledes, sier Espen Guttormsen. 

Mistillit

– Tom fremsetter her en ren mistillit til styret og administrasjonen i NSF, sier Hans Egil Eriksen. – Hva er det som er så forferdelig galt med det styret og administrasjonen gjør? Det burde du jo være åpen på for at vi skal komme videre, sier han.

– Jeg tror holdningen spres fra seilernes egen oppfatning av trenerapparatet. Min mening reflekterer det jeg hører fra seilerne kort og godt, sier Knutsen.

– Alle vil tjene på å få dette på bordet. Så kan det nye styret ta tak i dette, sier Eriksen. 

Han sier at Seilforbundet gjerne tar utfordringene fra sportslig leder i KNS, selv om det blir det neste styret som må ta fatt i dette. Nå får KNS etter alt å dømme en bra mann i det nye styret, og tar man da ikke dette opp gjennom sin egen representant, gjør man ikke sin plikt, sier Hans Egil Eriksen.

– Det er viktig at prosessen rundt dette blir ryddig. Det er en stor belastning å sitte i styret i NSF. De fleste gjør sitt absolutt beste, men det går mye tid. Jeg er veldig glad for at vi nå får en fra KNS inn i styret. KNS er tross alt i førstedivisjon når det gjelder ressurser i norsk seilsport, sier Eriksen.

– Årsaken til frustrasjonen i styret er vel også at stemningen i Seiler-Norge ikke er spesielt god for tiden, sier Knutsen.

– Kanskje det har å gjøre med at vi har fått blogger, sier Guttormsen. 

Olympiatoppen

– Det har også å gjøre med at vi jobber med toppidrett, sier Eriksen. – Når man jobber med toppidrett, kommer man aldri helt i mål. Det er mange sterke enkeltindivider og mange synsere.  Tom B. Knutsen mener at Seilforbundet har stilt urimelige krav til toppseilernes privatliv, og sier at det er resultatene på banen som må telle.

Olympiatoppens leder Jarle Aambø sier på generelt grunnlag at Olympiatoppen og NSF står sammen om de vedtak og prioriteringer som fattes.

– I den prosessen går vi ikke av veien for å utfordre særforbundene, sier Aambø som bekrefter at Olympiatoppen også snakker med andre aktører som KNS.

– Det eksemplet vi alltid vil dra frem i denne sammenheng er Peer Moberg. Da han la opp i fjor sommer, lå han på 5. plass på ISAFs ranking. Det gir oss tiltro til at det er mulig å kombinere familieliv og andre forpliktelser med seiling på toppnivå. Vi er heller ikke særlig lykkelige over måten Peer Moberg er blitt behandlet på av NSF. Det har vi ikke noe problem med å si offentlig, sier Knutsen.

Endringer på gang

– Jeg mener at vi har foretatt mange endringer som gjør at mye av den kritikken Tom kommer med, hører fortiden til, sier Guttormsen, og fortsetter: 

–Jeg tror at det vi nå gjør, som å hente inn en ressursperson som Marius Arnesen for å bistå Starlaget, og får et støtteapparat til hver av klassene vi satser på, vil gi så gode resultater som mulig, uten at jeg på noen måte skal garantere medaljer. Dertil er det altfor mange som kommer til å kjempe om medaljer i seiling. Men at vi skal være med og kjempe, det tror jeg.

– Vi har valgt å hente inn eksterne ressurspersoner som kan se tingene med andre øyne enn våre. Marius har jo vist at han kan lykkes i posisjonen mellom forbund og utøver. Det er den samme oppgaven han skal ha her. Han skal sy sammen pakken slik at det blir fornuftig. Derfor mener jeg at vi har et tilbud i dag som er mer enn bra nok, men jeg er enig med Tom i at slik har det ikke vært tidligere. Det har både med ressurser å gjøre og kanskje med det faktum at vi ikke har tort å spisse tidlig nok. 

Vi gjorde dette riktig til 2004, men vi sto også ribbet igjen etter 2004, da begge våre beste lag falt fra. Da hadde vi i realiteten ingen seilere igjen på toppnivå. Da må vi ikke bare tenke enkeltspor, som NSB gjør, men også i dobbeltspor, sier Guttormsen. 

Entusiasmen mangler

– Det må en ny entusiasme inn i norsk seilport. Du kan gjerne legge skylda på NSF eller KNS, sier Jan Steven Johannessen.

– Nå har det vært dårlige resultater i lang tid, og entusiasmen er forsvunnet. Jeg tenker tilbake på tiden da Torbjørn Pollen var president, og som sammen med blant andre Jorunn Wedel Jarsberg skapte enorm entusiasme både i NSF og i norsk seiling generelt. Det er denne entusiasmen jeg nå føler at vi mangler, sier Steven, som selv var sentral i denne perioden som landslagstrener for et spennende lag E-jolle-seilere som preget sporten i mange år og hentet flere norske OL- medaljer. Den gang var det forståelse for at norske seilere skulle ha samme rammebetingelser som konkurrentene. I dag har de mye dårligere rammebetingelser enn de vi konkurrerer med. Dersom seilerne hadde vært fornøyde, og foreningene stolte av seilerne sine, hadde det kanskje vært mulig å få til en kontingentøkning på for eksempel 300 kroner per medlem, dersom de hadde følt de hadde fått noe igjen for det, og hadde hatt tillit til at forbundet forvaltet disse pengene på en bra måte, sier han.

–Entusiasmen, eller fokuset som jeg velger å kalle det, rundt toppidretten er dessverre en mangelvare i dagens Seiler-Norge. Det er kanskje politisk ukorrekt å satse på toppidrett, avslutter Hans Egil Eriksen, som derved kaster ballen til forbundets neste styre. 

 Kommentarer

Håper på budsjettøkning

Ifølge budsjettet vedtatt av siste seilting er fire millioner kroner satt av til toppidrett for hvert av årene 2010 og 2011. Ut over dette har forbundet økt budsjettet med ytterligere 1,5 mill., som er finansiert på forskjellige måter, uten å berøre bunnlinjen. Blant annet er inntektene fra gensersalg ca. 0,5 mill., og bidrag fra Norsteam er prosjektert til 0,3 mill. I tillegg tilegg er de øremerkede midlene fra Olympiatoppen økt tilsvarende. Man jobber nå med å fremskaffe ulike medlemspakker, blant annet et forsikringsopplegg som man håper langt på vei vil kompensere for bortfallet av automatinntekter, og som vil være lansert når dette bladet foreligger. Det er dette som er de økonomiske realiteter når Seilforbundet skal forsøke å oppfylle Seiltingets visjoner om medalje i OL. Nå håper Eriksen å få seiltinget med på et budsjett som gir 6 mill. til toppseilingen i OL-året 2012, med en reduksjon til 5,3 mill. i 2013.

– Det vi nå ønsker å få gjennom på Seiltinget, er et juniorlandslag som ligger mellom Toppseil og landslaget. Dette måtte vi gi opp etter forrige seilting fordi vi ikke fikk gjennomslag for å bruke de 500 000 kronene dette ville ha kostet. Med et restrukturert Toppseil og et juniorlandslag tror jeg vi kan få til noe som er veldig bra, sier Eriksen. 

Veivalg for seil-Norge

Siste helgen i mars avholdes det ting i Norges Seilforbund. Seiltinget er norsk seilsports høyeste instans, og det er der viktige beslutninger treffes, for den kommende toårsperioden.

Det sittende styret kan, sammen med administrasjonen, se tilbake på en aktiv periode hvor mye er utrettet, og mye er forberedt for fremtiden. 

Arbeidet for barn og ungdom har fått et løft gjennom konseptet Barne- og Ungdomsvennlig seilforening som nå har tatt av og får stadig flere sertifiserte foreninger. Likeledes har vi ved å administrere ordningen med spillemidler til utstyr bidratt til at medlemsforeningene har fått fornyet sine opplæringsbåter for flere millioner.

Som et resultat av lisensordningen har vi vært i stand til å tilby foreningene gratis grunnkurs i elementær storbåtseiling. Siste halvåret har mer enn 500 medlemmer vært igjennom dette, med gode tilbakemeldinger.

Det siste året har et eget strategiutvalg utført et betydelig arbeid for å forberede forbundets strategiske valg for en lang periode fremover. Denne strategiplanen som vi gleder oss til å presentere for tingdelegatene munner ut i et konkret forslag til handlingsplan for den kommende tingperioden. Sentralt her vil være et utvidet fokus for forbundets virksomhet. Det er et paradoks for oss at det er under 30000 medlemmer i våre seilforeninger når vi vet at det er det mangedobbelte antall personer som på en eller annen måte bedriver seiling i Norge. Ved å få inn en større andel av disse uorganiserte seilerne som medlemmer i foreningene ligger store muligheter også for forbundet. Dette ønsker vi å få til bl.a. med et utvidet samarbeid med andre aktører, og ikke minst ved å bidra til at det felles tilbudet som vi gjennom foreningene kan tilby skal være så attraktivt at det skal oppfattes som selvsagt å være medlem.

I tråd med dette lanserer vi i disse dager en forsikringsordning eksklusivt for medlemmer av seilforeningene i Norge. Vi har store forhåpninger til at dette skal oppleves som en verdifull medlemsfordel for gamle og nye medlemmer.

Vi ser frem til et spennende og konstruktivt seilting hvor delegatene inviteres til å tenke kloke tanker om fremtiden.

Peter L. Larsen
President i Norges Seilforbund

Nyhetsbrev

Få oppdaterte nyheter om seiling helt gratis på mail to ganger i uka.

KOMMENTARER

Har du en mening om denne saken – del den med oss! Vi ber om saklighet, respekt for andres meninger og at man holder seg til emnet. Les våre retningslinjer her.  Vi modererer diskusjonen om nødvendig. Vennlig hilsen redaktør Axel Nissen-Lie.

Gå til toppen