Søk i arkivet

Foto:

Fastlagt for 2015Seil-lisens i NM, NC og ranking-regattaer

Seillisensen for 2015 har fått sin endelige form.

Skal du delta i et av årets offisielle norgesmesterskap i seiling, må du ha seillisens for å kunne delta. Det samme må du ha dersom du skal delta i en norgescup eller en nasjonal og regional rankingregatta. Alle seilerne på landslaget må også løse lisens.

Det sier den nye forskriften for personlig lisens, som Norges Seilforbund nå har vedtatt.

REGATTATYPE BESTEMMER. – Vi sier egentlig ikke noe om hvilke klasser lisensen skal omfatte i den nye forskriften, men om hva slags type regattaer den skal gjelde i, altså NM, NC-er og rankingregattaer. Vi har imidlertid ikke den fulle og hele oversikten ennå over hvilke klasser som har ranking-regattaer eller i hvilke områder det er regionale rankinger, sier Vidar Utne, styremedlem i Norges Seilforbund.

Han sier det er enklere og mer oversiktelig med klassene som har en definert norgescup, som er jolleklassene

  • Optimist
  • Zoom8
  • Brett
  • RS Feva
  • 29er
  • Laser
  • Europajolle


KREVENDE. At det nå kun skal være en personlig lisens, ble vedtatt på seiltinget i mars, og etter det har NSF arbeidet med detaljene i utformingen og ordlyden til lisensforskriften.

– Det har vært krevende å gjøre avgrensninger som oppleves som rettferdige i denne saken. Den forrige lisensordningen fungerte ikke etter hensikten. Nå har vi rettet lisensordningen inn mot seilere og klasser med høyt sportslig nivå, sier Tor Møinichen, president i NSF, i en pressemelding som er sendt ut.

Express og Melges 24-klubbene har vært dem som har klagd mest og har sendt et åpent brev til NSF i forkant av styremøtet 14. april

Les også: Seilisensens endelige form

RANKING-REGATTAER. Norgesmesterskap og norgescuper er definerte regattaer som vil være lisenspliktige etter den nye forskriften, mens det trolig vil herske mer uklarhet rundt hva en rankingserie er – enten den er nasjonal eller regional.

– For meg er en rankingserie en rekke regattaer som går over en sesong – eller deler av en sesong – med mål om å lage et resultat for hele serien. Vi ønsker altså å skille mellom treningsregattaer og rankingregattaer hvor sammenlagtresultat er vesentlig. Når vi nevner regionale og nasjonale, er det for å inkludere begge deler, både de som er nasjonale og de som ikke er det. Vi har ment at det som ikke er nasjonalt, faller inn under regional-begrepet. sier Tor Møinichen på spørsmål fra SEILmagasinet om hva er en regional ranking, og om en kretsserie, som går over en hel sesong, er en regional ranking.

Møinichen sier også at det ikke er satt noen begrensninger i antall seilaser eller regattaer for at en serie skal gå inn under begrepet ranking.

LISENS OG FORSIKRING. Seilere kan tegne seg for engangslisens eller en årslisens. Hva man velger, avgjøres av hvor mye man skal seile, men har man en årslisens, er man forsikret i alle seilaser man deltar i – uansett om de er rankingtellende, et NM eller ikke.

– Personlig seillisens betyr at utøverne får en forsikringsordning som både gir trygghet for den enkelte seiler, samtidig som den sikrer tredjeparts ansvarsforsikring i forbindelse med arrangementer, sier Tor Møinichen.

Lisensen inneholder en personlig idrettsskadeforsikring, og den gjelder også som tredjeparts skadeforsikring i regattaer. Tegner du en engangslisens, gjelder kun for den aktuelle regattaen. En personlig årslisens omfatter også forsikring på all trening og reise til og fra trening og arrangement.

Man kan også tegne en noe dyrere utvidet årslisens med enda bedre dekning.

PRISER. Engangslisensen koster kr 200, mens årslisensen koster det dobbelte; kr 400. For seilere som er 18 år eller yngre, er kostnaden kr 350. Lisensordningen omfatter seilere fra 13 til 69 år. En utvidet årslisens koster kr 750 og 900 for henholdsvis juniorer og seniorer.

– Norges Seilforbund anbefaler alle aktive seilere å ha årslisens – både for å ha en ekstra skadeforsikring og for å støtte norsk seilsport, heter det i lisensforskriften.

VIKTIG FINANSIERING. – En viss egenandel til finansiering av seilsporten er nødvendig – og viktig både overfor våre overordnede myndigheter og mulige samarbeidspartnere. Slik finansiering er vanlig i de fleste idretter og skal vi nå våre mål om høyere sportslig nivå, må vi også sikre finansiering av dette arbeidet, sier Tor Møinichen.

Seillisensen er en viktig del av finansieringen av norsk seilsport rettet mot toppidrett og klasser med høyt sportslig nivå, heter det i pressemeldingen Norges Seilforbund i anledning av at omfanget av den personlige seillisensen nå er fastlagt.

 Kommentarer

Nyhetsbrev

Få oppdaterte nyheter om seiling helt gratis på mail to ganger i uka.

KOMMENTARER

Har du en mening om denne saken – del den med oss! Vi ber om saklighet, respekt for andres meninger og at man holder seg til emnet. Les våre retningslinjer her.  Vi modererer diskusjonen om nødvendig. Vennlig hilsen redaktør Axel Nissen-Lie.

Gå til toppen