Norsk Maritimt Museum

Fra OL regattaen i Sydney 2000
Fra OL regattaen i Sydney 2000

9. mai fjernes Draken og Soling fra Båthallen på Bygdøy

To sentrale verk fra Norges mest kjente konstruktører får ikke lenger utstillingsplass på Norsk Maritimt Museum

Publisert Sist oppdatert

Drake og Soling er Norges mest betydningfulle bidrag til olympisk seiling. Disse to entypeklassene er henholdsvis Johan Anker og Jan Herman Linges hovedverk og har tilsammen vært på det olympiske program i mer enn 50 år, Draken fra 1948 til 1972 og Soling fra 1972 til 2000. Teddy Sommerschield representerte de norske fargene i Drakeklassen både i 1968 og 1972 og da Solingen deltok for første gang i OL i 1972 var det med Kronprins Harald, Eirik Johannessen og Rolf Lund på laget. Siste gang var i Sydney i 2000, da Herman Horn Johannessen, Espen Stokkeland og Paul Davis tok bronsemedalje i matchseiling.

Generøse gaver

Takket være generøse gaver har begge disse båtene vært utstilt ved Norsk Maritimt Museum på Bygdøy. Draken ble donert av familien Sommerschield og Solingen av Henrich Nissen-Lie som kjøpte båten av OL laget i 2000 for å kunne gi den til museet. Tirsdag 9. mai fjernes begge båtene fra båthallen og stues i museets magasin på ubestemt tid.

Museumsdirektør Aaraas uttaler seg

Saken har i 2016 vært omhandlet i Seilas og da uttalte museumsdiretør Olav Aaraas blant annet: - Et grunnleggende trekk ved museer med store samlinger er at de ikke klarer å stille ut alt de har i samlingene sine i permanente utstillinger. Når man tar inn gjenstander i samlingene, er det kanskje mest av alt for å bevare dem for ettertiden, som dokumentasjonsmateriale. 90 % av samlingene står til enhver tid på magasiner og kan ikke oppleves av publikum. Derimot er de alltid tilgjengelige når de behøves, enten i midlertidige utstillinger av kortere eller lengere varighet, eller til utlån til andre museer. Det er en stående regel for alle museer at de ikke kan akseptere betingelser om at gjenstander skal stå permanent utstilt. Tvert imot er det for mange gjenstandskategorier nødvendig at de tas ut av utstillinger og får «hvile» i magasiner, skjermet mot lys og i et best mulig klima for bevaring.

Vakt oppsikt i seilermiljøet

Likevel har saken vakt oppsikt i seilermiljøet der det synes å være gjengs oppfatning at de to aktuelle båtene fortjener en permanent plass i museet, og at det er respektløst overfor giverne at to båter som fremdeles har en markedsverdi og et aktivt klassemiljø skal støve ned på et lager til et museum som ikke har planer for dem i fremtiden.

Erling Storm engasjert

En av dem som har engasjert seg i saken er nestor i det norske klassiske trebåtmiljøet, Erling Storm som selv forvalter ketchen «Eileen II» som en flytende museumsgjenstand. - Drake og Soling representerer det beste av norsk båtkontruksjon fra to av våre beste konstruktører gjennom tidene og må komme til heder og verdighet ved å være permanent tilgjengelig for publikum, sier han og peker på at hensikten med båthallen nettopp var dette. Nå anbefaler han giverne å ta skritt for å få båtene tilbake slik at de kan benyttes i aktive miljøer. - Alt er bedre enn at de blir stående å støve ned, sier Storm som mener de kan forvaltes av sine respektive klasseklubber eller av KTK som har kompetanse til å drive slike båter.

Parallell med «Sira»

Kongefamiliens donasjon av 8 meteren «Sira» til miltærmuseet i Horten har vært nevnt som et grelt eksempet på hvordan et museum ikke evner å forvalte gaver. Båten som forfalt i museets varetekt, ble tatt tilbake av Kong Harald og fra å være nesten kondemnabel er «Sira» nå restaurert til det perfekte og er et av trekkplasterne når 8 meter klassen skal ha sitt verdensmesterskap på Hankø i august i år.

Seilas har vært i kontakt med både  Johan Sommerschield og Henrich Nissen-Lie som trolig vil ta kontakt med Norsk Martimt Museum for å finne løsninger for Draken og Solingen.