Hele Norges Seilmagasin

SEILmagasinet er Skandinavias ledende blad om seiling.

SEILmagasinet distribueres til seilere i hele Norge, og selges i løssalg i Sverige. Magasinet samarbeider med 20 av Norges største og toneangivende seilforeninger inkludert KNS med sine over 3000 medlemmer. I likhet med alle de øvrige foreningene vil også KNS da få sine klubbsider i SEILmagasinet.

I SEILmagasinet når du en svært kjøpesterk målgruppe av storbåtseilere. To av tre lesere er ledere, og du når neppe en større konsentrasjon av toppledere, beslutningstagere og godt utdannete mennesker noe annet sted. En annonse i SEILmagasinet er svært målrettet; det er programmatisk annonsering i praksis! Dette er en målgruppe det kan være svært vanskelig å nå utenom SEILmagasinet.

Leserne bruker svært god tid på SEILmagasinet. Som annonsør er du alene med leseren i øyeblikk hvor oppmerksomheten er størst og forstyrrelsene få. Ni av ti lesere sier de er interesserte i annonser for båter og båtutstyr. Åtte av ti er interesserte i annonser for elektronikk (PC, mobil, lyd og bilde) og åtte av ti er interesserte i bil (TNS Gallup 2015).

SEILmagasinet har utviklet et svært omfattende digitalt tilbud som gir tilgang til alt magasininnhold fra 2006. Magasinets ditgitale distribusjon omfatter App Store, Google Play og Aftenpostens Magasin+. Den trykte utgaven av SEILmagasinet har 43 000 lesere i snitt per utgave.

SEILmagasinet-redaksjonen sitter i den prestisjefylte juryen av ledende europeiske båtblader som hvert år kårer «Yacht of the Year» i Europa.

SEILmagasinet leverer også artikler om seiling til VG på nett og papir.

Vi er også behjelpelige med å lage nettannonser. Kontakt oss på [email protected] eller se vår side med medarbeideroversikt her.

Formater og spesifikasjoner Salgsbetingelser

Utgivelser 2022

Utgave Materiellfrist Publiseres
Nr. 128.01.202217.02.2022
Nr. 211.03.202231.03.2022
Nr. 329.04.202216.05.2022
Nr. 410.06.202227.06.2022
Nr. 519.08.202205.09.2022
Nr. 621.10.202207.11.2022

Publiseringsdato er første dato bladet er tilgjengelig digitalt i vår app og på web samtidig med at det leveres til fysisk distribusjon via bud og Posten.

Opplag

11 800

Utgaver

6 utgaver pr. år

Lesere

47 000