Annonsemateriell magasin

Formater og spesifikasjoner

Format Pris per utgave (NOK eks mva) Format mm (breddexhøyde)
2/1 side35 800 kr440x297 mm
1/1 side19 800 kr220x297 mm
1/2 side12 800 kr184x130 mm / 90x262 mm
1/4 side7 400 kr184x63 mm / 90x130 mm
2. omslagsside24 800 kr220x297 mm
3. omslagsside23 800 kr220x297 mm
4. omslagsside26 800 kr220x297 mm
  • Annonsemateriell sendes som ferdig PDF med bilder i 300 dpi.
  • Annonser mindre enn helsider skal ikke leveres utfallende.
  • Helsider som skal være utfallende må leveres 5 mm utfallende på alle kanter.
  • Vi ber om at all tekst, logoer og annen viktig informasjon er satt 10 mm inn fra nettoformat.
  • Legg til 4 mm ekstra mellom ord/bokstaver i midten av dobbeltsider for å unngå at tekst forsvinner i limfres.

Annonsemateriell sendes til [email protected].

Vi kan utforme enkle annonser for deg, ta kontakt med selger dersom du ønsker dette. Klikk her for kontaktinformasjon.