BETALING: På stadig flere havner foregår betalingen fra mobiltelefonen.

Havneappene du bør laste ned

Stadig flere gjestehavner går over til app-baserte betalingssystemer. Enkelte av dem har også en bookingfunksjon som gjør det mulig å forhåndsreservere plasser.

Publisert Sist oppdatert

Stadig flere gjestehavner tar i bruk app-baserte betalingsystemer for sine tjenester, noe vi er kjent med når vi parkerer bilen. Foreløpig er det relativt få aktører på markedet, og GoMarina er den størst aktøren i Norge, ifølge Davor Babiz, markedssjef i det norske selskapet.

– Vår løsning med direktebetaling via app benyttes av over 400 gjestehavner i Norge, Sverige og Danmark, forteller Babiz.

Ved hjelp av appen kan båtgjestene betale de ulike tjenestene som hver havn tilbyr, enten det er kaiplass, tilgang til servicebygg, strøm, internett og så videre.

– I tillegg til appen har vi også fysiske betalingsautomater i enkelte havner, forteller Babiz.

APPER: Disse bør du laste ned for å få havneplass i sommer.

Ikke forhåndsbooking

– Vårt system har ikke funksjonalitet for forhåndsbooking per dags dato. Det henger sammen med at det er utfordrende å lage et system som fanger opp hvor mange plasser som er ledig i havnene. Vi opplever en viss skepsis i havnene mot denne typen løsninger. Jeg ser for meg at de veldig ettertraktede havnene vil ha booking, men vi jobber for at det skal oppleves enkelt for havnene å administrere dette, samtidig som systemet ikke er urettferdig. Systemet må dekke både behovene til havna og sluttbrukerne slik at det ikke er de med størst lommebok som helgarderer ved å reservere plasser i flere havner, mener Babiz.

Oversikt over båtplasser

I tillegg til GoMarina, er det så langt SEILmagasinet erfarer Mooringo og Marina Booking og Fluito som tilbyr appløsninger for reservasjon av gjesteplasser, oversikt over ledige båtplasser for fremleie eller betaling av gjesteplasser. Marina Booking har funksjoner for å betale for tilleggstjenster som strøm. Det kan bli viktig i årene fremover når flere skaffer seg elbåt. Med elbil kan det i dag være ganske forvirrende hvor du noen steder må betale for strømmen med en app, og betale for parkering med en annen.

Appene kan også brukes for å få en oversikt over havneplasser om du er i ukjent farvann, eller alternative båtplasser om du frykter favoritthavnen er full.

Dockspot er en velkjent løsning, mest brukt i Sverige, men de satser på å formidle sin tjeneste via en nettside, i stede for egen app. Det er like greit, for det blir taskt uoversiktig å fylle mobilen med apper som sjeldent brukes.

Deler faste båtplasser

Mooringo er også et svensk system, og er en digital videreutvikling av systemet med røde og grønne fysiske flagg eller skilt som markerer at båtplassen er ledig når eieren er ute på tur, et fysisk sytem som er mye brukt i Sverige og Danmark. Systemet har eksistert siden 2016 og er i følge Mooringo basert på utleie av private eide eller leide båtplasser som eieren av havna eller båtplassen registrerer i appen. Appen gir oversikt over registrerte båtplasser tilgjengelig for utleie på et kart. Selve appen er gratis, men Mooringo tar 10 prosent bookingavgift når man booker og betaler via appen.

Flere seilforeninger har tatt i bruk dette systemet.

Full elektronisk kontroll

Marina Booking er et norsk system utviklet i Risør. Tilsvarende app er også utviklet for campingplasser. På samme måte som med GoMarina, laster man ned appen gratis og betaler de ulike tjenestene i gjestehavna via appen.

– Marina Booking er et komplett system for betaling av havneleie, strøm og ulike tjenester i gjestehavna via app eller betalingsautomat. Vi har også integrert i systemet blant annet styring av adgang til porter og så videre, forteller Roy Furustad i Bryggestrøm AS i Sandefjord.

I appen finner man en oversikt over de havnene som har tatt i bruk, eller er i ferd med å etablere systemet i sine havner. De som er markert litt svakere er under etablering.

Lei ut egen bryggeplass

Fluito er båtplassers Airbnb. Den lar båtfolk leie hverandres båtplasser når de står ledige. Fulle gjestehavner blir ikke lenger en bekymring. Appen har vært ute noen år, men er nok ikke blitt godt nok kjent. Ideen er god, men det er skuffende få bryggeplasser som er delt.

Reserver havneplass

Dockspot er et svensk selskap med en løsning som benyttes av en rekke havner i Sverige og rundt Østersjøen, samt åtte havner i Norge. Det er ikke egen app, men en veldesignet nettside. Dockspot tilbyr først og fremst reservasjon av gjesteplass, men også noen havner tilbyr betaling via nettsiden. Meningene om tjenesten fra Dockspot er delte. Noen setter pris på at de kan sikre havneplass, mens andre mener det er en uting å reservere plass, en plass som kanskje heller ikke blir benyttet. •

BETALING: Selv om havnene gjør det mulig å betale med mobilen, så er det ofte også egen betalingsautomat på brygga.
MOORINGO: Denne tjenesten er tatt i bruk av mange seilforeninger, og gjør det mulig å benytte ledige plasser der.
Go Marina: Systemet har fått stor utbredelse og benyttes av havner og marinaer i hele Norge.