JOTUN ARCTIC tilbake i Norge

Tre år med klimaforskning slutt

Tre år med klimaforskning slutt

Lørdag klappet JOTUN ARCTIC til kai i Asker etter tre og et halvt år med klimaforskning i Arktis.

Publisert Sist oppdatert

Knut Espen Solberg, godt kjent av SEILmagasinets lesere og kjent fra prosjektet «I Roald Amundsens Fotspor – 100 år etter» som resulterte i både bok (Cappelens Forlag) og TV-serie (TV2), har ledet prosjektet «Smeltende Arktis». Med seilbåten JOTUN ARCTIC har han sammen med forskere og mannskap tilbakelagt mer enn 13 000 nautiske mil i arktisk farvann, fra Roald Amundsens overvintringshavn, Gjøahavn i vest til Øst-Grønland i øst.

ISSMELTING I ARKTIS. Formålet med prosjektet «Smeltende Arktis» har vært å kartlegge hvordan menneskene i Arktis allerede har måttet legge om sine liv som et resultat av klimaforandringen. Flere hundre mennesker har vært intervjuet; alt fra gamle isbjørn fangere til dagens ungdom.

Prosjektet «Smeltende Arktis» har også samlet inn store mengder oseanografisk data for å se hvordan innstrømningen av varmt sjøvann påvirker nedsmeltningen av Grønlands innlandsis. Dette er av stor betydning for Norge da Grønlands innlandsis er en av hoveddriverene i forbindelse med en fremtidig havnivåstigning.

STOPP FOR NOEN ÅR SIDEN. At isen smelter er for eksempel de to norske båtene som i sommer har seilt igjennom Nordvest- og Nordøstpassasjen et vitnesbyrd om. For mens Knut Espen Solberg bare for noen år siden flere ganger forgjeves forsøkte å seile igjennom Nordvestpassasjen med JOTUN ARCTIC, har de to norske båtene i år seilt igjennom de to passasjene uten å ha blitt stoppet av is.

FORSKNING. Prosjektet har vært utført i samarbeid med Ola M. Johannessen ved Nansen Environmental Remote Sensing Center i Bergen i tillegg til CICERO Senter for Klimaforskning og UNESCO.

BOK OG TV. I tillegg til det innsamlede datamaterialet har prosjektet resultert i en bok, «Smeltende Arktis», utgitt på Cappelens Forlag og en TV-serie som skal vises på TV2 til høsen. Prosjektet har vært en del av Norges bidrag under den store klimakonferansen, COP15, i København.

Til høsten planlegges  et seminar i samarbeid med Norsk Maritimt Museum hvor konsekvenser av klimaforandringen i Arktis skal belyses.

Du kan følge prosjektet på bloggen deres.