Informasjon fra Asler Seilforening

Jenter setter kursen: En suksess første året

Asker Seilforenings satsing «Jenter setter kursen» har blitt en suksess allerede første året.

Tekst: Beate Haugen:

Under lanseringen i mai fikk vi en overveldende respons, og vi var veldig spente på hvor mange av deltagerne som ville bli med videre etter den første presentasjonsdagen. Overraskende og gledelig ville 50 jenter bli med videre i prosjektet.

Vi tok på oss en stor oppgave ved å skulle lage et tilbud for jenter på alle nivåer og delte dette opp i tre nivåer:

• Lær å seile (nybegynnere)

• Jenter på vannet (viderekommende)

Regattatrening

Påmeldingen var rundt 50/50 for «Lær å seile» og «Jenter på vannet», men kun fire meldte seg på regattatrening.

Siden prosjektoppstart i mai har vi hatt treninger to ganger i uka. Rutinerte trenere/seilere som Marthe Berkåsholmen, Espen Guttormsen, Tommy Bergmann, Ole Abel, Torgeir Askvik og Calle Andersen har stilt opp som trenere og delt av sin kunnskap.

J70 og dame-NM

Prosjektet har vært med å skaffe midler til foreningens to nye J70-er. Da båtene ankom i midten av august utfordret vi jentene på å stille lag til dame-NM i J70 i september. At læringskurven har vært bratt forteller deltagelsen. Vi klarte å stille tre lag og 12 jenter til NM. Flere av de som deltok i NM startet i «Lær å seile»-gruppen og hadde aldri seilt regatta tidligere. Jentene fikk 2-3 ukers trening i J70 før NM og gjennomførte med glans. NM-deltagerne fikk en skikkelig boost av å være med på arrangementet, og ønsker å delta på flere regattaer i fremtiden. Tusen takk til KNS som la til rette for et godt arrangement.

Seillegenden Steff Herbern ivrer for at flere skal inkluderes i seilermiljøet og har lånt oss to sonarer som skal brukes til jenteprosjektet og til paraseiling.

Positivt bidrag inn i foreningen

Etter seilsesongen hadde vi sosial samling og evaluering av satsingen så langt. Responsen var udelt positiv. Det overraskende var at motivasjonen for over 50 prosent av de som svarte hadde endret seg fra å lære å seile og bli selvstendig til å ville satse mot regatta.

Det er en utrolig god stemning i gruppa og det er motiverende for oss som er trenere og organisatorer. Gledelig er også det at flere av jentene har engasjert seg i foreningens arbeid og under våre arrangementer. Vi har hatt en flott gjeng som har bidratt i startbåt under årets regattahelger.

«Jenter setter kursen» holder på i hele vintersesongen med teorisamlinger og sosialt samvær. Vi ønsker nye jenter velkommen til fortsettelsen. Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt: beate.haugen@hotmail.com

Storbåtgruppa

Onsdagseilingene er over for sesongen for storbåtgruppa i Asker Seilforening. Høstens ble preget av relativt lite vind, men stort sett hyggelig vær.

Tekst: Silje Brathagen With

De tre siste onsdagene ble tradisjonen tro klubbmesterskapet avholdt. Klubbmester i liten klasse, båter med Nor-rating under 0.960, ble Marthe Bjerkåsholmen i sin J70, med poengdeling med Charlotta Johnsson i sin First 31.7. Gøy å se at det er to damer på toppen. På tredjeplass kom Frode Gunnestad i Asker Seilforenings egen Express «Chixen». Klubbmester i stor klasse, båter med Nor-rating over 0.960, ble Ole Aable i sin Farr 30. På andreplass kom fjorårets klubbmester, Ragnar Wisløff i «Smil» First 35, tett fulgt av Anders G. Larsson i 11meteren «Point2Point».

Sesongen 2022 er på hell

Vi har alle grunn til å være fornøyd med høstsesongen. NM i Finnjolle og Andunge ble gjennomført med god deltakelse, med dyktige mannskaper. Takk til alle som bidro.

AskerOptimisten sto som vanlig på programmet i slutten av august, og med Allan i spissen ble det nok en gang et godt gjennomført arrangement. De to nye J/70 har blitt flittig brukt av alle aldersgrupper. Jentene i «Jenter setter kursen» har fått blod på tann og blitt hekta på regattaseiling. Vi har videre stilt ungdomslag i seilsportsligaen, og flere av de «aldrende» har fått prøve seg.

Vi kan også glede oss over to sonarbåter vi har fått låne, disse er nå i flittig bruk.

Seiling i samfunnet (SIS) har gjennom høsten nok en gang satt foreningen på kartet med seiling for bevegelseshemmede, med gode hjelpere og trenere. De har bidratt til å vise at seiling er for alle som vil kjenne på frihet og mestringsfølelse.

Alt i alt har vi nå en båtpool med god variasjon til glede for ivrige regattaseilere, turseilere og for de som vil lære mer om seiling.

Ungdommene har nå tatt initiativ til å lage en egen gruppe. Denne gjengen håper vi kan skape entusiasme til å samle ungdommer i å finne seilerglede utover jolleseilingen. Og med J/70 og Express til disposisjon kan vi håpe på både regatta og turseiling.

Nå er Tangen fylt opp med båter på land og sesongen er på hell. Men mange vil utnytte høsten med å søke vind og glede på sjøen. Ikke minst har vi en ivrig gjeng med Finnjolle-seilere med blant annet Christian Dahl i spissen. De har prestert godt gjennom sesongen, både nasjonalt og internasjonalt.

I høst skal vi endelig etter år med korona arrangere «takk for hjelpen-fest» for alle frivillige som har stilt opp gjennom sesongen, og formannsfest. Høsten og vinteren skal også benyttes flittig til enda bedre forberedelser for neste sesong.

Takk til dere alle som har bidratt til gjennomføringen av sesongen 2022.

.

Fra seilforeningene

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.