MYE VIND: Under Færderseilasen i sommer ble vinden for kraftig for de fleste, og et delvis innrullet forseil er mindre effektivt.

Vintermøte om rulleforseil

Rullfokk – vår tids populære problemseil, er tittelen på møte Asker Seilforening holder i februar.

Publisert

Både turseilere og regattaseilere bruker rullefokk, og for shorthand-seilere er rullefokken blitt standard. Rullefokk er enkelt å håndtere og er godt egnet i et ganske stort vindregister. Og det reduserer behovet for en stor seilgarderobe. Ikke rart at rullefokken er blitt populær.

Men rullefokken skaper problemer i begge ender av vindregisteret.

Mye vind

I mye vind gir et delvis innrullet forseil dårlige seilegenskaper, om det i det hele tatt tåler å seiles delvis innrullet. Og eget hardvindseil er ikke lett å få satt med et rulleseil på forstaget. For ikke å snakke om hvilke problemer som oppstår med stormfokk – det vil kreve helt spesielle løsninger. Er en avhengig av et indre forstag for å kunne seile en rullefokkbåt i mye vind? .. og hvordan kan i tilfelle det monteres/benyttes?

I lite vind

I lite vind blir ofte rullefokk for smått og en savner kraften fra en større genua. Mange anskaffer code-seil, både til regatta og turbruk. Det er kostbart og et codeseil for kryss gir stort tillegg i handicap-rating for regattaseileren.

Hvilke løsninger kan avhjelpe «rullefokk-problemet»? … og hva vil det koste? Hva gjør andre seilere? Hvordan planlegge for et enklest mulig oppsett uten at det går for mye ut over seilegenskaper innenfor normalt vindregister? …. Eller skal jeg bare la være å seile når rullefokken ikke er egnet?

Vintermøte i Asker Seilforening tar utfordringen! Vi diskuterer problemet og mulige løsninger, og hører hvordan andre aktive tur- og regattaseilere har løst dette.

Tid og sted

Vintermøtet til Asker Seilforening blir et hybrid møte hvor deltagere kan møte fysisk, eller følge det digitalt via Teams. Det holdes onsdag 23. februar 2022, kl 19.00 – 20.30.

Det blir invitert til deling av spørsmål/svar, synspunkter og erfaring fra møtedeltakerne.

Alle hjertelig velkomne uavhengig av medlemskap – ingen deltakeravgift, men synes du arrangementet er nyttig så kan du gjerne komme med et lite/passende bidrag til seilforeningen VIPPS 11790.

Innledere

Pål Stiansen (Hovedinnlegg) Pål er både en ivrig familie- og turseiler og en meget habil regattaseiler. Med sin båt Born-to-Run har han de to siste somre seilt Norskekysten opp og ned, og han har vunnet Silverrudder. Han vil dele av sine erfaringer og reflektere over egne og andres løsninger.

Christen With/With Marine (meritert seiler, seilmaker, rigger) vil gi en kort innføring i de muligheter og begrensninger som code-seil kan gi, og hva/hvordan seilføring for hardvind kan etableres på et indre forstag.

.

SILVERRUDDER: ca 12 ms (og meldt økende) – rullefokken kan bli for stor og er vanskelig å reve. Skal det seielse med #3’er med utfordrende seilskift eller med stormfokk (bag) på rulleforstag?