Informasjon fra Asker Seilforening

SeilUt i Asker Seilforening

Asker Seilforening har nå etablert SeilUt som en uhøytidelig konkurranse mellom seilerne i foreningen og andre interesserte.

Steinar Willassen • I korthet går det på at et antall havner er satt som turmål i en app, og man registrerer besøk hver havn. I tillegg er det lagt inn punkter på land slik at man får strukket på beina.

Havnene i SeilUT gis poeng basert på avstand fra Blakstadtangen, «særegenhet» og annet. Så det blir spennende å se hvor mange som tar turen til Halden, eller bunnen av Bunnefjorden. Som teknisk løsning er appen Trimpoeng valgt. Denne brukes av flere andre foreninger og NSF har inngått en rammeavtale for dette. Samme app kan benyttes til andre aktiviteter på land, og andre foreninger som har etablert SeilUt på denne plattformen.

SeilUt Asker åpner 1. april, og varer til 31. oktober, så det er god tid til å besøke alle havnene. Det er opprettet en side på facebook som gir mer informasjon: > SeilUT - Asker Seilforening

Før første april må du bruke en kode for å bruke SeilUt-appen. Koden er: Tangen2023!

Det blir premier til de mest aktive. I 2023 vil tilbudet være gratis, men det må vurderes å sette en (symbolsk) deltakeravgift senere grunnet kostnader til lisenser, premier og andre kostnder.

Fra seilforeningene

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.

Spørsmål kan rettes til sis@askerseil.no