Informasjon fra Asker Seilforening

SEILSPORTSLIAGEN: J/70 blir brukt i Seilsportsligaen hvor Asker Seilforeningen deltar.

Bred satsning på J/70

I 2022 gikk Asker forening til innkjøp av to J/70-båter. Dette er en rask og morsom kjølbåt som blant annet brukes i seilsportsligaen og i ungdomsligaen.

Kristian Ruth • «Jenter setter kursen» og prosjektansvarlig Beate Haugen spilte en avgjørende rolle for at foreningen fikk ekstra støtte til båtene. Siden båtene ble levert sommeren 2022 har de blitt flittig brukt av prosjektet.

I år vil foreningen tilby seiltrening med båtene til øvrige medlemmer. Foreningen har allerede engasjert to J/70-trenere, Linnea Ejdfors og Fredrik Nicolai Warbo, som vil arrangere treninger en til to ganger i uka. I tillegg vil det bli mulig å melde seg inn i en «boatpool» der man for en fast årlig sum kan leie båtene når de ikke blir brukt til organisert trening.

Seilforeningen har også meldt på lag i seilsportsligaen og ungdomsligaen, og ønsker med dette å tilby et attraktivt tilbud til ungdommer og voksne som ønsker noe annet enn (eller et tillegg til) joller og storbåt. 6. mars hadde foreningen et informasjonsmøte om J/70-trening, boatpoolen og «Jenter setter kursen» med rundt 50 deltakere.

PROSJEKTANSVARLIG: Beate Haugen bak «Jenter setter kursen» har skaffet midler til J/70.

Sesongstart!

Årsmøtet 2023 er gjennomført og jeg starter med å takke for tilliten med to nye år som leder.

Calle Andersen • To år som leder er tilbakelagt, men det er fortsatt mye arbeid som gjenstår. Når det er sagt vil det vel alltid være nok å ta tak i om en forening ønsker å være attraktiv og skape aktivitet som fenger. Vi er til for medlemmene. Da er det viktig å legge til rette for de aktivitetene medlemmene ønsker, men også følge med i tiden på trender og være i forkant så godt det lar seg gjøre. Noen av de viktigste oppgavene til styret er å se fremover, planlegge, organisere og skape aktivitet som stimulerer til rekruttering, som igjen skaper bredde og topp.

Stor takk til Kristian Ruth, Silje Brathagen With og Gunnar Pharo som gikk ut av styret. Alle har bidratt godt til utvikling på sine kompetanseområder.

Når noen går ut – kommer nye inn, og styret for 2023 har følgende «besetning»:

Calle Andersen – leder

Folker den Braber – 1. nestleder

Eli Rikter Wiborg – 2. nesteleder og leder av sportskomiteen

Jeanette Foster Arntzen – styremedlem med ansvar for marked

Øisten Skyberg – styremedlem med ansvar for anlegg og materiell

Petter Mowinckel – styremedlem, ny.

Ole Fredrik Melleby – styremedlem, ny og leder av storbåt

Alexandra Amaral – varamedlem, ny

Bjørn Ottar Wille – varamedlem

Videre har vi komiteer som dekker de ulike aktivitetsområdene og funksjoner. På hjemmesiden vil du alltid finne noen å ta kontakt med dersom du har behov.

Nå som mars passerer er årsmøter tilbakelagt, «Jenter setter kursen» har hatt «kickoff» og nok en gang samler de vel 50 jenter som i løpet av sesongen vil mestre seiling på tur og regatta. Sommerleiren Sjøsprøyt er godt i gang med påmelding og rekruttering av instruktører. Trenerkabalen er i ferd med å gå opp, og i år har vi 18 – 20 trenere engasjert.

Klubbkonferansen til Norge Seilforbund er gjennomført. Asker stilte med ti representanter som deltok på interessante og nyttige foredrag.

Jeg gjentar igjen: Skal vi klare de daglige gjøremål på tangen, arrangere små og store begivenheter på vannet og på land er vi avhengig av deg for å lykkes til alle oppgavene. Er du en av dem, og/eller kjenner du noen som gjerne bidrar?

Mer info og påmelding til alle aktiviteter er allerede lansert på våre hjemmesider. Følg også med på facebook og instagram, der finner du info om kurs og møter gjennom vinteren.

Nå venter vi bare på at de siste rester av is skal forsvinne fra Blakstadbukta slik at vi kommer i gang med seilingen ...

Klubbleder Calle Andersen.

De viktigste ASF-regattaene og arrangementene i 2023:

22. april Båter på land sjøsettes

29. – 30. april Sesongåpning jollegrupper

29. – 30. april NC 2,4

12. – 13. mai Oslofjorden Rundt (kjølbåt)

14. mai Åpen dag/åpen båt

16. – 18. juni PARA-weekend i samarbeid med Ridderdagene på Stordalen

19. august Asker Rundt (kjølbåt, familie, doublehanded og singlehanded)

19. – 20. august NM Andunge og IF

26. – 27. august AskerOptimisten

15. – 17. sept. NM, foilende brett

Fra seilforeningene

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.