BLAKSTADTANGEN: En ny og større kai vil være ferdig på Blakstadtangen til sesongen 2021.
BLAKSTADTANGEN: En ny og større kai vil være ferdig på Blakstadtangen til sesongen 2021.

Asker Seilforening utvider på Blakstadtangen

Et ekstraordinært årsmøte i Asker Seilforening besluttet i går med knapt flertall å utvide kai og landarealer på Blakstadtangen.

Publisert

Engasjementet var stort da Asker Seilforening avholdt ekstraordinært årsmøte på den digitale plattformen Teams. Hundre medlemmer – det vil si 10 prosent av foreningens medlemsmasse – logget seg inn og deltok på møtet og i debatten.

Seilforeningens kai trenger nødvendig vedlikehold og oppgradering – den er i ferd med å bli ødelagt – og spørsmålet som årsmøtet skulle ta stilling til, var om man bare skulle istandsette den eksisterende for de neste 50 årene inklusive en ny kran, eller om man samtidig skulle ta et skritt videre og bygge ut kaia med cirka 200 kvadratmeter ved å trekke kaifronten åtte meter lengre ut i sjøen.

Argumentene for og i mot var mange for begge alternativene, og da det endelig ble stemt over forslagene etter en lang debatt, var det 52 stemmer for og 45 mot forslaget om utvidelse.

Argumenter for og imot

De som stemte for, mente at man måtte bygge for fremtiden og ta utvidelsen mens man hadde sjansen til det. Å foreta en utvidelse senere ville bli atskillig dyrere. Denne fraksjonen mente man ville få behov for mer plass til joller og sportsbåter på land etter hvert, og at man ved å trekke kaifronten ut, ville få en dybde der også båter med tre meters dypgående kan legge til eller sjøsettes ved hjelp av ny kran eller en truck.

Motstandernes argumenter gikk på at kostnaden var altfor stor i forhold til behovet for utvidelse. Fremtidige renter og avdrag på nødvendige lån fryktet man at ville legge en demper på foreningens sportslige aktiviteter i årene fremover. Utvidelsen er kostnadsberegnet til 6,6 mill. kroner, mens det rene, men påkrevde vedlikeholdsalternativet, vil koste 3,6 mill. kroner. Mindretallet mente at det var ikke behovet for større arealer som er mest påkrevet for foreningen, men flere seilere og større aktivitet på Blakstadtangen – noe de mente det allerede er god plass til.

Ny kai vil være klar i april

Beslutningen om utvidelse som årsmøtet tok, vil bli satt ut i praksis allerede rett over nyttår. Entreprenør og finansiering er klar, og går alt etter planen, vil den nye og større kaia stå ferdig allerede i april 2021 – til sesongen starter.

Positiv, digital erfaring

Hundre deltagere har det knapt noen gang vært på et årsmøte i Asker Seilforenings snart 90-årige historie, og det har i etterkant av årsmøtet skapt refleksjoner. Et digitalt årsmøte gir ikke bare flere anledning til å delta ved at de slipper å møte opp fysisk, det viste seg også at den skriftlige «chatten» under møtet ga langt flere av de stemmeberettigete mot og anledning til å stille spørsmål og kommentere – noe som igjen bidro til å fargelegge problemstillingene ytterligere ut over de presentasjonene som ble holdt av talsmennene for de to forslagene.

At den tapende part i stedet for å ta «en Trump» og ikke anerkjenne stemmegivningen, men gratulerte med ny kai og takket for kampen, lover dessuten godt for samarbeidsklimaet i foreningen i fremtiden.

– Nå gjelder det bare å få flere seilere og økt aktivitet på den nye, fine kaia på Blakstadtangen, var omkvedet etterpå.