Informasjon fra Asker Seilforening

Samarbeidsprosjekter

En av våre nærmeste naboer, Oslofjordmuseet i Vollen, inviterte oss i vinter med ønske om bistand til blant annet i å finne Linge-båter som kan ligge utenfor brygga hos museet gjennom sommeren.

Møtet viste seg å gi flere muligheter for samarbeide. Nå har vi allerede gjennomført medlemsmøte i felleskap med seilforeningene Røyken og Hurum, hvor tau og spleis med leverandør Liros stod på agendaen. «Seiling i samfunnet» har også funnet samarbeid med museet. Jeg tenker det er fantastisk at vi kan nyte godt av hverandre ettersom vi er opptatt av det samme elementet: Livet på sjøen.

Nå gleder vi oss til å gå i gang med sesongen 2022, forhåpentligvis uten restriksjoner slik at vi kan ta igjen mye av det forsømte når det gjelder sosiale sammenkomster. Følg med på de ulike Facebook-gruppene, Instagram og på hjemmesiden. Som vanlig blir det sesongåpning 1. mai.

Våren er her!

Endelig kan vi med hånden på hjertet si at våren har kommet. Jeg tror ikke jeg er alene om å være i gang med båtpussen. Med lite snø på fjellet og sen påske kan det bli mange seil å se på fjorden påskedagene i april.

Årsmøtene ble i år gjennomført i februar og mars, med fysisk oppmøte. Du verden hvor hyggelig det var å se litt folk igjen! Årsmøtet vedtok blant annet enstemmig å gå over fra papir til digital utgave av SEILmagasinet. Det betyr at dette blir den siste papirutgaven du mottar i denne omgang. Derimot vil den digitale utgaven gi deg tilgang til et univers av artikler og tidligere utgivelser. Samtlige medlemmer vil også, trolig i denne utgaven, få tilbud på papirutgaven til hyggelig medlemsrabatt.

Asker Seilforenings medlemsside vil fortsatt være med i den digitale utgaven av SEILmagasinet. Den økonomiske besparelsen vi gjør ved omleggingen skal allokeres til økt sportslig aktivitet på Tangen.

Calle Andersen, leder Asker Seilforening

.

Takk for innsatsen

Jeg vil også benytte anledningen til å takke av flere dyktige styremedlemmer som har jobbet jevnt og trutt for seilforeningen gjennom mange år: Geir Melbye, Kristian Carlstedt, Albert Roll og Eirik Tenningen. Samtlige blir heldigvis med videre i ulike roller i kontrollutvalg og valgkomité. Valborg Mogen Stiansen skal også takkes av etter mange år i seilforeningens tjeneste, de siste par årene som leder av valgkomiteen.

Styret for 2022

Leder: Calle Andersen

1. nestleder: Folker Den Braber (ny)

2. nestledere: Kristian Ruth (ny) og Eli Wiborg (ny)

Styremedlemmer: Silje Brathagen With,

Jeanette Foster Arntzen

Øistein Skyberg,

Gunnar Pharo (vara)

Ottar Wille (vara),

Jeg gjentar oppfordringen til samtlige medlemmer som ønsker å bidra på en eller annen måte i foreningsarbeidet til å kontakte oss slik at vi kan finne en oppgave som passer, stort eller smått. Det kan være bidrag i komitéarbeidet, til enkeltarrangementer eller enkle vedlikeholdsoppgaver. Vi tilbyr flotte omgivelser i et sosialt, trivelig og inkluderende miljø.

.

Kurs 2022

Seilkurs for voksne: Kurset som går over fire mandager og fire torsdager. Mandags-kurset blir 2. mai, 9. mai, 23. mai, 30. mai, torsdags-kurset blir 5. mai, 12. mai, 19. mai og 2. juni. Påmelding via deltager.no - søk på Asker Seilforening.

Båtførerprøven med praksis:

Dette er et kurs rettet inn mot ungdom over 14 år som ønsker å ta båtførerprøven. Det blir teori kl. 09.00 til 12.00 mandag til og med torsdag. På ettermiddagene er det båtkjøring i praksis fra kl. 13.00 til 15.00. Fredag er det eksamen.

Påmelding via deltager.no - søk på Asker Seilforening.

Fra seilforeningene

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.