ASKØY SEILFORENING:

Når båtene skal på land

Askøy Seilforening har løftekran for båter opp til 10 tonn. Ved båtopptak er det to personer fra seilforeningen som betjener kranen på dugnad.

Publisert Sist oppdatert

Betalingen for kranløftene går til Askøy Seilforening og bidrar til det seilmiljøet vi har for barn og ungdom. Prisliste finner du på hjemmesiden til Askøy Seilforening.

Kranførerens arbeid starter i forkant av løftet med pre-sjekk før bruk: Wire, kroker og sperrelepper, feste av løfterammen, visuell sjekk av kran og kontroll av lastestropper.

HMS

Under alle operasjonene i denne prosedyren med båtopptak og sjøsetting har Askøy Seilforening sterkt fokus på HMS. Dersom du ser noe som kan forbedres, setter vi stor pris på om du gir beskjed det.

Du får ha båten din på land fra mandag til torsdag, eller fra torsdag til mandag. Vanligvis starter opptakingen/utsettingen mandag og torsdag kl. 18.00, men tidligere utsetting kan avtales med kranfører. Alle som har båt som skal ut eller opp møter til dette klokkeslettet og deltar på de oppgaver som tildeles av kranføreren. Enten du skal sjøsettes eller heises opp, skal du delta i arbeidet med begge operasjonene. Kranføreren organiserer dette.

Løftestropper

Kranføreren har ansvar for at løftestroppene er i forsvarlig tilstand, men du har plikt til å bemerke ting du mener ikke er rett. Det er greit å ha rene stropper til løftet for å ikke få merker på båten. Stroppene skal ikke rengjøres med høytrykksspyler, men med rennende vann fra en slange.

Båten

KRAN: Følg anvisningene til kranføreren når du er med på opptak og utsett av båter i Askøy Seilforening.
KRAN: Følg anvisningene til kranføreren når du er med på opptak og utsett av båter i Askøy Seilforening.

Båten din skal ved ankomst krankai ha minst to personer som deltar i prosessen med din båt og som skal være behjelpelig ved opptak av alle båtene som skal opp og ut den dagen.

Før opptaket kan du bruke lengdekaiene ytterst på bryggene som ventekai.

Nå du kommer inn med båten til krankaien avtaler du med kranfører hvilken vei baugen skal vende. Båten din skal nå heises i båtens tyngdepunkt og så rett som mulig. Den skal også ha lik vannlinje foran og bak.

For å få minst mulig vekt og god stabilitet skal vanntanker være tomme.

Dieseltanken bør være så tom som mulig. Forøvrig bør all unødvendig last fjernes fra båten eller flyttes så nær senter som mulig.

Før båten løftes må du sørge for at den ikke krenger til noen side. Det må ikke være noen om bord i båten når du kontrollerer dette.

Rigg og seil

Akterstaget må vanligvis koples av og legges inn mot masten. Har du lazy jacks må de slakkes ned og bindes til masten. Forseilet skal være innrullet og i tillegg fester du en stropp rundt seilet som ekstra sikring. Dette virker kanskje pirkete, men har du opplevd en seilbåt i krybbe med flaksende forseil og 20 meter per sekund så forstår du hvorfor.

Sørg for at alle forberedelsene er gjort før du kommer inn med båten.

Båten heises på land

Når din båt skal opp, leder kranføreren operasjonen. Du skal ha én fortøyning foran og én bak og to personer til å betjene disse.

Løftestroppene skal festes til båten av to personer. Når lastestroppene er festes til rammen skal alt personell gå i land.

Kranføreren vil nå heise opp båten. Når vi har båt hengende i kranen, er sikkerhetsnivået høyt. Alle som ikke deltar i operasjonen skal gå vekk fra kranområdet. Kranføreren angir plasseringen av båten i krybben og justering av sidestøttene.

Båten er på kaien

Det er en kraftig høytrykksspyler tilgjengelig, så det går vanligvis fort å fjerne groe. Når rengjøring av båten er ferdig, skal kaien spyles ren og ryddes.

Sjøsetting

Sjøsettingen er den motsatte prosessen. Båten lettes fra krybben og svinges ut mens den styres av ett tau i baugen og ett akter.

Når båten flyter kan det være greit å kontrollere at alle ventiler er stengt før stroppene fjernes.

FRA SEILFORENINGENE

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon.