Informasjon fra Askøy Seilforening

Seilmakeren Doublehanded for 19. gang

Askøy Seilforening ønsker å bidra med rekruttering til regattamiljøet her i vest og setter opp trekningspremier til debutantskippere i shorthandedregattaen. 

AFS • Askøy Seilforening er organiserende myndighet for Seilmakeren Doublehanded, som i år arrangeres for 19. gang 24. – 26. mai

Regattaen har to løpsalternativ, ett løp som seiles sørover med runding Ramsholmane og ett løp som seiles nordover med runding Ystegeita/Medgeita/Instegeita. Begge løpene er uten pitstop. Løpsalternativ blir bestemt ut fra værmeldingen i tidsrommet for seilasen.

Det seiles i sikkerhetskategori 3 uten krav til flåte og sikkerhetskurs. Krav om tryseil bortfaller også hvis båten er utstyrt med minst 2 rev i storseilet. Regattaen teller i SEILmagasinets shorthanded-ranking med vekttall 1,5.

Trekningspremier

Askøy Seilforening ønsker å bidra med rekruttering til regattamiljøet her i vest. Derfor setter vi også i år opp trekningspremier til debutantskippere i Seilmakeren Doublehanded.

Samtidig som vi vil fokusere på sikkerhet forstår vi også at det kan være en økonomisk bøyg å klargjøre en båt for deltakelse i en kategori-3 regatta. Sammen med våre gode sponsorer og samarbeidspartnere har vi derfor satt opp følgende premier som trekkes blant nye skippere.

1. premie: Riggsjekk levert av Seilmaker Iversen

2. premie: Pyropakke levert av Seilmaker Iversen

3. premie: Påmeldingsavgift dekket av Sail Race System og Trosvika Production 

Premiene trekkes ved påmeldingsfristens utløp. Kriterier for å delta i trekningen er at du er påmeldt som skipper i egen båt innen påmeldingsfristen, starter i regatten og ikke har deltatt i Seilmakeren Doublehanded som skipper tidligere. Fullstendige detaljer finner du i dokumentet «Trekningspremier nye skippere» under «For deltakerne».

For info, kunngjøring og påmelding, se www.sailracesystem.no

Regattaen har også en Facebook-side med navn SeilmakerenDoublehanded