BaroPlug i Norge

Nå har barometeret krymet til størrelsen av en halv penn, og settes rett på båtens elektronikknettverk.

Publisert

BaroPlug fra franske LCJ Capteurs ble lasnert under Mets i november. Nå har ProNav pugget opp den lille nyheten. ProNav selger Simrad, Lowrance  og B&G, og den lille pluggen passer rett i systemet. Det lille barometeret koster 1900 kroner.

I forhold til temperatur og vind så er det umulig å måle lufttrykk uten en sensor. BaroPlus kobles i NMEA2000 nettverket til en MFD kartplotter eller et instrument, og måler lufttrykket, fra 850hPa til 1150hPa, selvsagt forutsatt at disse kan vise den type data.

- Simrad Yachting og Lowrance MFD plottere kan vise lufttrykk i tallverdi, mens B&G plottere i tillegg kan vise trender over tid.

- BaroPlug leveres med Micro-C plugg, for direkte tilkobling til NMEA2000 backbone.

- Dimensjon; L81mm x Ø 17,5mm, vekt 35g, trekker 25mA strøm, LED lampe indikerer PÅ.

- BaroPlug må installeres i et område hvor den ikke kan bli utsatt for vanndrypp.