183 SMÅ SEILBÅTER: Ifjor ble det kun importert seilbåter under 7,5 meter for 16 millioner kroner til Norge.
183 SMÅ SEILBÅTER: Ifjor ble det kun importert seilbåter under 7,5 meter for 16 millioner kroner til Norge.

Små seilbåter for kun 16 millioner

Importen av seilbåter under 7,5 meter beløp seg i fjor til beskjedne 16 millioner kroner.

Markedet for små seilbåter er marginalt i Norge. Ifølge SSBs varehandelsstatistikk var 16 millioner kroner verdien av importerte seilbåter under 7,5 meter til Norge i fjor. I antall dreier det seg om183 båter.

16 millioner kroner utgjør dermed langt på vei markedet for nye seilbåter i denne størrelsen, fordi vi ikke lenger bygger seilbåter i noe omfang i Norge.

Tallene omfatter både nye og brukte båter, men siden bruktbåtprisene i Norge er blant de laveste i Europa, og det legges moms på importen, utgjør nye båter mesteparten av beløpet.

Øverst på listen troner Sverige. Vi importerte små seilbåter for 4,4 millioner fra søta bror i fjor. Dernest kommer Frankrike, som er klart største eksportør til Norge av større seilbåter. Vi importerte også små seilbåter for et par millioner kroner fra henholdsvis Storbritannia og Polen i fjor.

Kilde: SSB