OL 2016

Bedre vannkvalitet i Rio

World Sailing (ISAF) har nylig vært på rekognosering i Rio og melder at programmet med å forbedre vannkvaliteten på de olympiske regattabanene går etter plan.

Publisert Sist oppdatert

ISAF sjefen Andy Hunt, teknisk delegat for Rio 2016 Sailing, Alastair Fox, Scott Perry, lederen for Events Committee, Pablo Masseroni og representanten for den medisinske kommisjonen Dr. Nebojša Nikolic møtte folk fra organisasjonskomiteen for Rio 2016, representanter for byen, regjeringen, the State Environment Institute (INEA) og det statlige selskap for vann og avfall, (CEDAE) over en fire dagers periode.

Helse og sikkerhet for seilerne er høyeste prioritet og World Sailing vil holde maksimal oppmerksomhet rettet mot at arrangøren skal levere en olympisk regatta på en trygt og rettferdig grunnlag. Utbedringen av Marina da Gloria ved BR Marinas er nå i sin siste fase og rapporteres å være i henhold til plan med ferdigstillelse tidlig i april. Flere av bygningene blir nå gjort i stand for beboelse.

Kloakkledningen som skal hindre at kloakken flyter fritt ved Marina da Gloria skal være ferdig i løpet av mars. World Sailing inspiserte arbeidet som skal testes i løpet av april. Vanntester skal foretas i mai og man regner da med at vannkvaliteten vil være vesentlig forbedret.

World Sailing oppnevnte i oktober i fjor International Race Official Pedro Rodrigues for å arbeide med Rio 2016 leder for bærekraft, INEA og World Sailing Race Management Team for OL for å sikre at regattabanene er fri for søppel. «Ecoboats» for å fjerne flytende objekter i sjøen er operative og man fant at adekvate prosedyrer er på plass.

For ytterligere å sikre helse og sikkerhet for seilerne skal det installeres 18 demninger i elvene som renner ut i Guanabara Bay. Ni av disse er allerede operative, mens de ni siste skal være på plass i løpet av mai.

- Jeg er trygg på at det planlagte arbeidet går som det skal og at seilerne velferd vil bli ivaretatt i OL og at vanntesting og dokumentasjon vil foreligge i god tid før OL, sier Dr Nebojša Nikolic. Vi skal fortsette å overvåke vanntestene og hjelpe seilere og ledere ved å vise hva de selv også kan foreta seg for å minske helserisikoen før lekene, sier han.

Syv baner og tre reservedager for hver av de ti klassene i OL gir arrangøren god fleksibilitet. Planer for å løse utfordringer knyttet til vind og vannkvalitet er på plass og World Sailing konkluderer med alt ligger til rette for en vellykket olympisk regatta. Nye besøk utover våren og sommeren vil sikre at tiltakene gjennomføres som forutsatt.