Informasjon fra Bodø Seilforening

Bodø-sesongen 2023

Sesongen er så godt som over for Bodø Seilforening når dette skrives. Med unntak av det å møtes første tirsdag i måneden på En Kopp gjenstår kun årsfest, nattseilas og romjulsregattaen Sjyvotten.

NILS ELDBY • Bodø Seilforening har hatt en rekke arrangementer det siste året. Ramsalt Tirsdag har, med unntak av tre kanselleringer grunnet dårlig vær og en feriepause, vært arrangert fra begynnelsen av mai og frem til og med første tirsdag i oktober. 16 båter har vært påmeldt, og totalt var det 93 startende båter i Ramsalt Tirsdag. 

I tillegg har vi arrangert seilkurs for nybegynnere, Nordland Offshore Race (NOR), Væran Rundt, Verstfjordseilasen, Bodø Mixed Double, Fjordomseilingen og en alternativ regatta for lokale båter i pinsehelgen da NOR ble utsatt. Denne lot seg gjennomføre da den ble lagt nærmere Bodø, og ikke ute i Vestfjorden, hvor det verste været var ventet.

Variabel oppslutning

Oppslutningen har vært noe variabel, og for flere av arrangementene virker det som om interessen er for nedadgående. Vestfjordseilasen hadde for eksempel 32 deltakende båter i år, Nordland Offshore Race ni (hvorav to kom seilende fra Harstad), Væran Rundt tre, Fjordomseilingen fire, og Ramsalt tirsdag seksten. Bodø Mixed Double hadde sju deltakende båter. Det siste må vi som forening kunne si oss fornøyde med, men med det antallet seilbåter vi har i Bodø bør det være et mål å få flere deltakerbåter. Både Vestfjordseilasen, Væran Rundt og Fjordomseilingen er arrangementer hvor det er fullt mulig for den enkelte å ha fokus på turseiling og ikke nødvendigvis tenke så mye på regatta. 

Nordland Offshore Race

Selv tok jeg på meg å arrangere Nordland Offshore Race i år. Påmeldingen var ikke så lovende i forkant, men jeg håpet dette ville ta seg opp dersom værmeldingene for pinsehelgen skulle bli OK. Men værmeldingen ble aldri noe å rope hurra for, tvert imot, og Nordland Offshore Race ble derfor utsatt til 19. august.

Når vi så kom til august åpnet vi for ny påmelding, uten at det trakk til seg flere deltakere, med unntak av «Havløye». Været ble så godt som det kunne bli. Blå himmel og sol, fine vindforhold, 12 grader midt på natten, nordlys og 120 nautiske mil for seil. Hvorfor ikke flere deltok er ikke godt å si, men de som deltok var alle fornøyde, så langt vi har fått høre. Av de ni påmeldte båtene som stilte til start fullførte sju.

Regattaens mest uheldige var nok «Vinna», som måtte bryte etter å ha ødelagt storseilet på skarp kryss 0,7 nautiske mil før målpassering. Båten lå godt an når de brøt, men trøsten får være at vi arrangerer en ny Nordland Offshore Race i 2024 - og seilmakeren har sikkert også en familie å fø. 

Planen er å arrangere NOR 2024 i pinsehelgen slik tradisjonen er, men kanskje bør vi likevel vurdere å flytte arrangementet til slutten av august. Temperaturen er da i snitt seks grader høyere og vinden jevnt over ikke fullt så sterk. Kanskje dette er en diskusjon vi kan ta i løpet av vinteren? En løsning er å holde siste helg i august åpen som back-up om været i pinsehelgen blir for ille. Klok av skade skal vi heller ikke legge NOR til Parken-helgen dersom arrangementet flyttes.

Barnegruppe og trivselsgruppe

Foruten aktivitetene som nevnt over har vi også i år hatt jollegruppen for barn. Også her hadde vi nok håpet på større aktivitet, men all ære til de som stilte opp for barna, Jan Eric og Roar, foreldre, og sist - men ikke minst - barna selv. Trivselsgruppa, som er navnet på det som før var seilsportsgruppa, virker ikke å ha hatt den helt store aktiviteten i året som har vært. Det kan nok skyldes flere ting, men en prioritert oppgave bør være å få reparert den J/80’en som er skadet slik at vi er bedre stilt når våren kommer. 

Fra seilforeningene

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.