BREXIT: Går Storbritannia ut av EU blir det samme momsregler som i Norge. Det kan gi et stort verditap.
BREXIT: Går Storbritannia ut av EU blir det samme momsregler som i Norge. Det kan gi et stort verditap.

Brexit-dilemma for båteiere

EU skal gi fri flyt av varer og tjenester. Det gjør at EU-borgere kan selge sine båter til hvem som helst i andre EU land uten at kjøper må betale merverdiavgift til det landet båten importeres. Slik er det ikke i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Om en kjøper i Sverige eller Danmark henter en bruktbåt fra Norge, må den momses inn i det nye landet. Slik er det også for oss, om vi henter hjem en båt fra et annet land. Det legges en 25 prosent merverdiavgift på kjøpesummen. I tillegg kommer transportkostnadene.

For eiere av store og dyre båter kan momsproblematikken bli kostbar. Markedet i Norge er minimalt. Det gjør at kjøpere av store båter aldri tar båten hjem, og dermed heller aldri betaler merverdiavgift i Norge. Om de gjør det, vil de automatisk tape 25 prosent av båtens verdi ved salg.

Den dagen Storbritannia går ut av EU, vil båter som er i hjemlandet automatisk få et stempel på at moms er betalt i hjemlandet. Om en båt har hjemmehavn i Frankrike eller et annet EU-land, vil den ha stempel på at moms er betalt i EU. Det betyr at båteiere nøye må vurdere båtens fremtid. Om den skal selges, bør den flyttes ut av Storbritannia, men da kan den ikke seiles hjem.

Hvor båten befinner seg den dagen Brexit skjer, vil bestemme om båten har momsen tilhørende Storbritannia eller i EU.