Informasjon fra Bundefjorden seilforening

LAS PALMAS: Klubbseiler Ana Winther var med på en toukers treningssamling på Las Palmas før jul.

Treningssamling på Las Palmas

Denne vinteren var jeg med på treningssamling på Las Palmas for ILCA, Waszp og IQ foil.

Ana Winther • Første del av samlingen varte i to uker, fra 26. november til 9. desember, og ble arrangert av NTG og Norges Seilforbund. Trenere var Frank Kirkeland og Emilie Vabø.

Å seile på Las Palmas er en fin mulighet til å trene når det er få muligheter til å få seilt her hjemme. En ekstra bonus er varmen og at vi kunne seile i tynnere klær. I tillegg er det også bra opplegg og veldig gøy å bli så godt kjent med flere seilere.

Disse to ukene trente vi på seilforeningen Real Club Nautico de Gran Canaria, som ligger nord på Gran Canaria. Der bodde vi på et hotell like ved seilforeningen. Da vi ankom seilforeningen rett etter å ha landet med flyet fra Norge, startet vi med å pakke ut båter, rigg og utstyr. Dette hadde blitt sendt i container fra Norge noen uker tidligere.

Uvanlige bølgeforhold

Typisk for treningene på Las Palmas er at bølgene har en annen retning enn vinden. Da må man må jobbe ekstra med fart. Det var ekstra gøy å seile under disse forholdene, og det ga en sjelden mulighet til å øve på teknikk i bølger. Som oftest var det lite vind og store bølger, men forholdene varierte fra dag til dag.

Laserseilerne fikk seilt nesten hver dag. Vi hadde intervalltreninger og fartstreninger i bølgene, i tillegg en treningsregatta med de lokale seilerne, som var mer vant til forholdene.

Frank og Emilie lagde et bra opplegg, blant annet arrangerte de alternative aktiviteter som padelturnering og intervaller på stranda.

Siden jeg fikk fri fra skolen hadde jeg eget opplegg fra skolen for å henge med. Dette gjorde vi etter frokost i et eget klasserom på hotellet, der vi kunne få hjelp av lærer. Når vi var ferdige med skole var det klart for trening og noen timer på vannet.

En morsom variasjon i tillegg til vanlig trening og regatta var da vi arrangerte en uformell Laser-cup for alle seilerne. Da seilte også IQ foil og Waszp-seilerne Laser i fleets på fire mot fire, på korte baner i høyt tempo og med god stemning.

Regatta!

Etter en ukes trening hadde vi en hviledag før regattadagene, som begynte 2. desember. På den fire dager lange regattaen Semana Olimpica Canaria de Vela deltok det seilere fra flere land.

Det var krevende forhold med mye strøm, lite vind og mye bølger gjorde det ekstra utfordrende, men også lærerikt.

Både trening og regatta foregikk på Real Club Nautico de Gran Canaria, en veldig fin seilforening som bidro til å gjøre treningen enda bedre. I tillegg til å være bra sted for seiling har klubben basseng, treningssenter, jacuzzi og restaurant. Så etter trening ble det et par timer i jacuzzi.

Om kveldene spiste seilerne sammen på de mange gode restaurantene nær hotellet. Siden vi gjorde mye sosialt sammen ble turen veldig hyggelig, og vi ble veldig godt kjent med de andre. Dette gjør det enda morsommere å trene, konkurrere og være på samlinger også i Norge til sommeren.

Las Palmas-turen var en super mulighet til å holde treningen i gang, med bra opplegg, gode seilforhold og godt vær. Kort sagt var det topp stemning gjennom hele samlingen og jeg ser frem til neste samling, som kommer allerede i februar.

Teambygging før sesongstart

I 2006 skrev Andreas Wettre skrev noen artikler i Seilmagasinet om teambygging. De finner du i Seilmagasinets arkiv. Vi har sakset et lite utsnitt for å minne om hvordan man bruker vinteren til å skape et godt team.

ULIK MOTIVASJON: Det kan være et valg å sette sammen teamet bare basert på kjemi – «hire for attitude and train for skill» er et velbrukt argument i mange bedrifter. Dette er nok også kjent for mange skippere, man tar med seg gode venner. Har man ambisjoner blir det da viktig å legge et løp for å øke kompetansen i teamet – «train for skill». Dette tar tid, men kan gi gode resultater på sikt. I slike hyggelige team er det viktig å bruke tid på å snakke om ambisjoner – noen er kanskje med bare fordi det er hyggelig og bryr seg ikke så mye om å bli bedre. Andre har dårligere tid og velger å sette sammen team av gode seilere – helt uten å tenke kjemi. Ønsker man å lage et team som kan holde sammen i lang tid, blir det da viktig å jobbe med kjemien. Sette av tid, utenfor regattaene, gjerne gjennom vinteren, til å snakke dere frem til en del felles mål og hvor mye tid som skal brukes for å nå disse målene. Også her bør møtene legges opp slik at alle blir hørt og seriøse innspill diskutert.

Konklusjonen blir at om du setter sammen et team der du er trygg på kjemi, men ikke så trygg på kompetanse, må du sette av tid til å bygge kompetanse. Velger du å sette sammen teamet basert på enkeltmedlemmers kompetanse, må du bruke tid på å skape god kjemi. Dette for å skape solide team som kan holde sammen i flere sesonger. Bruk vinteren og våren!

Fra seilforeningene

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.