Informasjon fra Bundefjorden seilforening

FIKS SELV: En symaskin som takler seil er bestilt med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Symaskin til «seilloftet»

Seil er kostbart å kjøpe nytt - og ofte er det helt unødvendig!

Klubben søkte om støtte fra Sparebankstiftelsen DNB i høst til innkjøp av en symaskin, egnet til reparasjon og justeringer av seil.

Vi fikk tilslag på søknaden, og dermed har Sparebankstiftelsen bidratt til et bærekraftig tiltak i klubben som alle medlemmene kan nyte godt av.

Maskinen skal installeres på loftet i klubbhuset og vil være tilgjengelig for alle klubbens medlemmer! Vi håper at dette kan bidra til aktivitet i klubben også i vinterhalvåret at vårt nye «seilloft» skal bli til glede for alle. Vi håper symaskinen er på plass når du leser dette.

Takk til de som står på

2022 er nå lagt bak oss og vi nærmer oss årsmøtet i mars. På denne tiden av året er det grunn til ettertanke og litt tilbakeblikk, samtidig som vi må se fremover.

Først og fremst vil jeg takke alle dere tillitsvalgte for innsatsen dere legger ned for foreningen. Uten dere hadde det ikke vært mulig å drive foreningen så godt som vi gjør. Det er også på sin plass å takke medlemmer som alltid stiller opp, enten det er dugnad eller andre ting som skal ordnes.

Vi har nå gjennomført et stort byggeprosjekt på Myren, og det står kun igjen å reparere deler av bryggen.

For året som ligger foran oss håper jeg vi kan fortsatt ha god aktivitet og gode resultater på regattabanen. Det er bra å konstatere at regattakomiteene er i arbeid gjennom vinteren for å lage enda bedre arrangementer i seilforeningen.

2023 håper jeg kan bli et år der vi kan sette fokus på seilingen, og sammen kan gjøre at Bundefjorden Seilforenings medlemmer hevder seg med gode resultater under regattaene vi deltar på.

Arne Isaksen, leder

Fra seilforeningene

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.