Informasjon fra Bundefjorden Seilforening

Dugnadsånden i BSF lever videre!

Etter å ha kommet i mål med oppbevaringsbyggene sist vinter ser vi at det fortsatt er ting å ta tak i på Myren, området for jolleseilerne syd på Malmøya.

Nå står «jollebrygga» for tur. Dette er brygga som ender i en rampe der jolleseilerne setter ut sine båter, og også et yndet sted for brettseilere, kitere, padlere og badende. Er det sol og/eller vind er brygga flittig brukt også av andre enn foreningens medlemmer. Det er naturligvis bare positivt. Om andre bruker brygga når det arrangeres trening eller annen seiling fra brygga må vi se det som en god anledning til å fremsnakke og vise vår favorittaktivitet, og kanskje rekruttere nye medlemmer.

Brygga har dessverre fått hard medfart gjennom flere vintre med is, springflo og sterk vind. Ettersom vi ikke har tillatelse til å bolte brygga fast i fjellet på grunn av særegen geologi og fossiler i bakken har den en tendens til å flyte opp, flytte litt på seg, bli skjev og slarkete. For at brygga igjen skal bli et trivelig og trygt sted blir nå bordgangene skiftet, og fundamenter og bæresystem rettes opp og forankres best mulig uten å skade fjellet under, alt godkjent av alle relevante myndigheter.

«Byggelederne» fra sist vinter er igjen i ledelsen og klubbmedlemmer fra alle grupper stiller villig opp for å få dette på plass innen sesongen starter.

Vi gleder oss til å se brygga i bruk igjen!

Ny sesong på gang

Nå går vi inn i noen hektiske uker. Båter skal pusses og utstyr fornyes og skiftes ut der det er nødvendig. Våren er alltid en tid av året der det skjer mye.

Vi skal ha deler av bryggen på Myren reparert til påske, og dugnadsgjengen er alt i gang. De ivrigste jolleseilerne er i gang med regattaer i inn- og utland i mars, og kjølbåtseilerne venter bare på at isen skal gå i fjorden. Planer for sesongen er allerede kommet langt og det meste er i rute. Våre populære aktivitetsuker begynner allerede å bli fulltegnet for enkelte uker, noe som er meget positivt.

I vinter har vi igjen kunnet arrangere temakvelder og med det oppmøtet som har vært er det hyggelig å kunne registrere at medlemmene setter pris på disse kveldene.

Et lite hjertesukk må også nevnes. Det koster å drive en seilforening. Selv om vi har en sunn økonomi fører inflasjon, økte strømpriser og høye bensinpriser til at foreningens utgifter øker i takt med dette. Vi driver foreningen på frivillig basis og prøver å være nøkterne. Likevel ser vi at vi ikke kommer utenom økte avgifter i år. Styret har derfor besluttet å øke prisene på treningsavgift, bryggeleie og andre avgifter tilsvarende inflasjonen, for å holde utgifter og inntekter under kontroll, mens medlemsavgiften blir bestemt på årsmøtet 15. mars.

Arne Isaksen, leder BSF

Fra seilforeningene

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.