BUNDEFJORDEN SEILFORENING

Det er medlemmene og aktivitetene som teller

To ting er helt uatskillelige når strategi og planer for ny sesong skal diskuteres. Uten medlemmer – ingen aktivitet. Uten aktivitet – ingen medlemmer. Det er medlemmene og aktiviteten som teller. Medlemsmassen vil i hvert fall synke om det ikke er et godt tilbud for medlemmene.

Publisert Sist oppdatert

Planer for 2018 er i ferd med å komme helt på plass og det blir mye aktivitet. Utover trening, treningsregattaer og coaching i alle grupper er det duket for ikke mindre enn 24 regattaer kommende sesong: Neglespretten for alle jolleklasser og norgescup for Laser, Bundefjorden rundt, Øyseilasen, Opplagsregattaen, og i tillegg 19 onsdagsregatter for kjølbåt. Temamøter og sosiale aktiviteter kommer fortløpende.

Rekruttering er en av de høyest prioriterte aktivitetene vi gjør i 2018. Vi må sikre tilstrekkelig rekruttering av unge, lovende optimistseilere, slik at vi får store nok grupper til å kunne gi et godt treningstilbud til alle jollegruppene, og for å fylle på også i kjølbåtklassene. Vi har som mål å ha en sunn «pyramide» som balanserer både bredde- og toppidrett. Rekruttering er også å få med flere i vårt distrikt slik at de får se gleden ved å være med på organisert kjølbåtseiling. Start gjerne med våre turregattaer på onsdagene, som er en trygg og rolig turregatta med egen start og bane, og så kan vi kanskje motivere dem til etter hvert å ta steget over i «racing-klassene».

Kompetanse er i alle sammenhenger en viktig investering for fremtiden. Vi har derfor økt fokus på å sende egne medlemmer på dommerkurs, arrangørkurs og på trenerkurs. Økt innsikt gir større kunnskap og trygghet for den enkelte, men også på å opprettholde profesjonelle arrangementer på et høyt nivå.

Vi driver vår virksomhet basert på frivillig innsats, og vi inviterer alle som ønsker å bidra til våre ulike oppgaver. Det gjelder alt fra styrearbeid, treneroppgaver og oppfølging av infrastruktur til bemanning av kiosken. Kanskje du kan bli med og lage søndagskafé for turgåere? Her er det mye å være med på og mye å lære av i et hyggelig miljø.

Medlemsundersøkelsen høsten 2017 ga tydelig signal om at det er nettopp på arrangementer vi scorer høyest. Engasjement og høyt nivå på trenerne trekkes også frem som det medlemmene er mest fornøyde med. De peker også på et hyggelig, inkluderende og uformelt miljø. Det vi scorer lavest på, er infrastruktur, som delvis kan knyttes til jolleområdet på Myren. Samtidig er infrastruktur det medlemmene mener er minst viktig. Medlemsundersøkelsen har også gitt gode tilbakemeldinger på hva man ønsker mer av, blant annet mer coaching for kjølbåt og seniorseiling også med joller.

«Vi scorer høyt på etterlevelse av våre verdier». Men det er nok like mye verdiene som stemmer overens med alle oss enkeltmedlemmene i foreningen. Uansett er jeg veldig fornøyd med resultatet av medlemsundersøkelsen, som blant annet viser at vi oppfattes som en åpen og ærlig forening.

Med planer for idrettslige aktiviteter, høye ambisjoner om rekruttering og med økt kompetansebygging ønsker jeg alle lykke til med seilsesongen 2018.

Se Bundefjorden Seilforenings foreningssider i SEILmagasinet her..