Informasjon fra Tønsberg Seilforening

Tønsberg satser på kvinner som vil seile

Dette prosjektet er allerede i støpeskjeen og nærmere 50 kvinner har meldt sin interesse.

Publisert Sist oppdatert

Her samles både de som aldri har satt sine ben på en dørk, via de som er mannskap for «skipper ektemann» til erfarne seilere som ønsker selskap og nye seilererfaringer med flere kvinner.

Enten kvinnene ønsker å delta i regattaer, ta roret, eller de helst vil glede seg over turseiling, er målet at alle skal få tilbud om å delta. Flere jolleseilere har allerede stilt sine båter disponible.

Silje With fra Asker seilforening kommer i disse dager for å fortelle om sine erfaringer med tilsvarende prosjekter i andre seilforeninger. Foredraget er tenkt til glede og inspirasjon. Deltakerne er invitert til å definere både ambisjons- og satsningsnivåene selv.

Hilsen fra en nyvalgt leder

Som nyvalgt styreleder i Tønsberg Seilforening vil jeg gjerne presentere meg for dere alle. Jeg er opprinnelig svensk, oppvokst i Stockholm - og har seilt helt fra jeg var en liten gutt.

Jeg flyttet til Nøtterøy i 1994 og begynte å seile på Fjærholmen i 1995. I Tønsberg Seilforening føler man seg umiddelbart velkommen, og jeg ble raskt invitert til å seile onsdagsregatta samt mesterskap i 11-meter, der vi spleiset på en båt. Videre fikk jeg anledning til å seile Princess, og er i dag aktiv med RS Elite, en artig kjølbåt der nå er 12 av i foreningen.

Seilforeningen på Fjærholmen preges av et meget godt miljø med engasjerte medlemmer som holder et høyt aktivitetsnivå, både med turseiling og på regattabanene. Vi er godt synlige på resultatlistene, med gode representanter fra alle aldersgrupper, unge som gamle.

Seiling er en fantastisk sport som bringer sammen engasjerte mennesker fra alle samfunnslag. Vi deler en felles kjærlighet til havet og vinden, og vår seilforening er et sted denne lidenskapen kan blomstre. Seiling er en flott aktivitet for hele livet.

På programmet den nærmeste tiden står varierte aktiviteter. I slutten av mai vil vi som vanlig arrangere vår tradisjonelle pinseleir, der barn og ungdom fra hele landet får anledning til å bli bedre kjent på tvers av seilforeningene og jolleklasser. Dette skaper trivsel, liv og røre, både på vannet og på land.

Av andre arrangement kan nevnes NM i Laser og Optimist, Nøtterøy Rundt samt NM i ORCi. Se hele terminlisten på www.tonsbergseilforening.no.

Onsdagsregattaene og jolletreningene vil fortsatt være bærebjelkene gjennom seilsesongen. Videre fortsetter prosjektet «Med vind i seilene» sammen med Færder kommune, der alle elever på femte trinn vil få erfaring med seiling og øke svømmekompetansen. Dette danner sammen med sommerleir, seilskole og nybegynnerkurs et godt grunnlag for rekruttering til seilsporten.

Jeg gleder meg til å ta fatt på årets sesong.

Ulf Lundvall

.

Fra seilforeningene

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.