UTKIKKEN

LANGTUR: Ulykkene skjer ikke på havet med seilbåt, viser statistikken.
Marthe holder kursen under en frisk og våt seilas mot La Gomera

Ingen druknet fra seilbåt

I 2017 omkom 29 personer i ulykker med fritidsbåt, og seilbåter figurerer ikke i statistikken.

Publisert Sist oppdatert

Sjøfartsdirektoratet offentliggjorde nylig statistikken over omkomne i fritidsbåtulykker i fjor. En slik statistikk er aldri hyggelig lesning, men positivt er det at ingen av de omkomne var knyttet til seilbåter.

Man skulle kanskje tro at seilere var ekstra utsatt for fatale ulykker. Seilere drar ofte lengre ut på havet enn andre båtfolk. Jolleseilere og brettseilere utfordrer elementene med små farkoster i store bølger og mye vind. Likevel er det ingen dødsulykker som er direkte relatert i Sjøfartsdirektoratets oversikt.

De aller fleste fatale ulykkene her i landet i 2017 dreide seg om åpne motorbåter. I fjor omkom altså 29 personer i båtulykker, og 13 av ulykkene var knyttet til åpne motorbåter, seks involverte delvis lukkede motorbåter, fire var fra robåter, to gjaldt kajakker og én kano, mens tre er uspesifiserte.

I femårsperioden fra og med 2013 til og med 2017 har Sjøfartsdirektoratet registrert 155 dødsulykker. Kun tre av dem gjelder seilbåt. Ifølge Båtlivsundersøkelsen er det 53 000 seilbåter her i landet, av i alt 750 000 fritidsbåter med stort og smått.

Havet

Hver sommer kommer medieoppslag om hvor mye farligere det er blitt på sjøen med store og raske båter og uvettige båtførere. Dette er svartmaling av båtlivet. Statistikken viser at antallet dødssulykker fra fritidsbåt har gått ned de siste 30 årene. Antallet har vært nokså stabilt de siste fem årene, med unntak av en topp på 37 omkomne i 2015.

Interessant er det også å konstatere at de aller fleste båtulykkene skjer på innsjøer og i trangt kystfarvann. Mange av oss tenker nok at havet med store bølger og mye vind representerer den største faren for sjøfarende, men statistikken forteller noe ganske annet. De fleste ulykkene skjer innaskjærs, på innsjøer og elver, i havneområder og langs brygger. Kun én av dødsulykkene de siste fem årene har skjedd på åpent hav, ifølge statistikken fra Sjøfartsdirektoratet. Så er det jo selvfølgelig også slik at mesteparten av båtlivet skjer med små båter nær land.

Heldigvis omkom ingen barn i båtulykke i 2017. Yngstemann var 19 år, mens snittalderen for de forulykkede var hele 56 år. Verdt å merke seg er det også at svært få kvinner havner i den tragiske statistikken. I fjor omkom fire kvinner i fritidsbåtulykker, og i løpet av de siste fem årene er det 11 kvinner som har omkommet i forbindelse med båtliv.

At ingen omkom i seilbåtulykke i 2017 er svært oppløftende, og vi liker å tro at dette henger sammen med godt sjømannskap. De fleste seilere har respekt for elementene. Gode kunnskaper og grundige forberedelser er nøkkelen til en sikker seilas. Statistikken tyder på at norske seilere er dyktige og anvarlige.

Vi ønsker våre lesere en trygt og godt nytt seilår!