DYBDEDATA: Med moderne elektronikk kan du gjøre dine egne dybdemålinger, men det er forbudt å lagre disse målingene i Norge.

Risikerer fengsel ved bruk av ekkolodd

Forsvarsdepartementet ønsker å myke opp regelverket for lagring av bunndata på kartplotteren, men ikke mer enn ned til 30 meter.

Publisert

Slik reglene har vært til nå har det vært kriminelt å lagre dybdedata på ekkoloddet. Nå vil Forsvars-departementet endre lovverket, og har sendt ut en høring om endring av forskrift om «opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold». Av flere høringsuttalelser fremgår det at det ikke er tilstrekkelig å avgradere dybdedata ned til 30 meter. Det vil fortsatt være en strafferamme på ett års fengsel hvis data lagres på kartplotteren eller ekkoloddet hvis det er dypere enn 30 meter, forutsatt at bunndata er tettere enn 50 x 50 meter. Det vil si at brukere av en fritidsbåt som går på kryss og tvers med ikke så altfor moderne ekkolodd fortsatt er kriminelle, sett opp mot lovteksten.

– Jeg vil på det sterkeste anbefale at man ser på forskriften på nytt og finner løsninger som ikke innebærer at størsteparten av fritids- og yrkesfiskere blir satt mange år tilbake i tid utstyrsmessig, skriver blant annet Ruben Fedøy i høringssvaret.

Også NTNU har svart på høringen, og trekker blant annet fram fritidsbåter og utstyr som har hatt en enorm utvikling de siste årene.

– Samtlige større utstyrsleverandører, som eksempelvis Garmin, Raymarine og Simrad, har nå systemer for generering av topografiske databaser. Felles for de akustiske systemene er at de er høyfrekvente, noe som bidrar til lavere pris og kompakt installasjon.

– Skulle forskriften mot formodning vedtas må i hvert fall dybdebegrensningen forandres fra 30 meter til minst 200 meters dybde. Det burde også fremgå tydelig informasjon om skjermingsverdige områder hvor oppløsning på mindre enn 25 x 25 meter ikke kunne være fritt tilgjengelig, og hvor «uautorisert» datainnsamling ikke skal finne sted, avslutter Kjerstad.