Eksempel på drivgods langs kysten

Kystverket advarer

Ekstremværet “Hans” herjer med høy vannstand i mange vassdrag. Dette fører til farer for båtfolk på langs kysten. Kystverkets har fått en rekke meldinger om trær og vrakrester i sjøen.

Publisert Sist oppdatert

Kystverkets sjøtrafikksentral informerer på sine hjemmesider om at de har mottatt mange meldinger om trær og vrakrester i sjøen fra Kristiansand til svenskegrensen. Kystverket forventer at problemet bare vil øke de nærmeste dagene. De har derfor gått ut med en advarsel til fritidsbåtførere på Sør- og Østlandet om farene som truer med de drivende gjenstandene. 

Ekstra oppmerksomme

Kystverket har valgt å gå ut med informasjon på hjemmesider og i media siden ikke alle fritidsbåtførere har tilgang til navigasjonsvarsler eller meldinger fra kystradio. Kystverket ber alle fritidsbåtførere være ekstra oppmerksomme.

Tilpass hastigheten

Sjøtrafikksentralsjef Paul Willy Paulsen ved Horten sjøtrafikksentraltjeneste informerer om at det kan være tømmerstokker, planker eller andre gjenstander som har kommet ut i sjøen i forbindelse med flommen. Slike gjenstander kan føre til uhell og skape farlige situasjoner for båter. Sammen med mørke kvelder kan gjenstandene være ekstra vanskelige å oppdage. Rådet er derfor at hvis du skal ut med båt de nærmeste dagene bør du være ekstra oppmerksom og tilpasse hastigheten.