Strøm for dummies

STRØM: Mange synes strøm om bord er et mystisk, mørkt og farefullt terreng som man kvier seg for å bevege seg inn i. Men det kan være lurt å kunne.
STRØM: Mange synes strøm om bord er et mystisk, mørkt og farefullt terreng som man kvier seg for å bevege seg inn i. Men det kan være lurt å kunne.
SKREMMENDE: Det kan unektelig se skremmende ut når man åpner el-panelet og ser hva som skjuler seg på baksiden.
SKREMMENDE: Det kan unektelig se skremmende ut når man åpner el-panelet og ser hva som skjuler seg på baksiden.
DATAKABEL: En datakabel inneholder en rekke finurligheter.
DATAKABEL: En datakabel inneholder en rekke finurligheter.
DET VANTE: De fleste er vant til å forholde seg til et panel som dette, men når noe er galt, blir mange hjelpesløse.
DET VANTE: De fleste er vant til å forholde seg til et panel som dette, men når noe er galt, blir mange hjelpesløse.
VEDLIKEHOLD: Som alt annet om bord er også el-anlegget utsatt og trenger vedlikehold og ettersyn. Og så veldig vanskelig er nødvendigvis ikke dette.
VEDLIKEHOLD: Som alt annet om bord er også el-anlegget utsatt og trenger vedlikehold og ettersyn. Og så veldig vanskelig er nødvendigvis ikke dette.
BATTERIBANK: Det skjer en stor utvikling innen batteriteknologi for tiden.
BATTERIBANK: Det skjer en stor utvikling innen batteriteknologi for tiden.

Bli litt klokere på 12 volt

Endelig! Her er den: En artikkel om strøm i båten for deg som virkelig ikke aner noe som helst om det i forveien. Dette er en artikkel for strøm-idioter.

Publisert Sist oppdatert

Ohm, Ampere, Volt, Watt… Er du allerede forvirret? Har du allerede begynt å svette?

Bra – da er dette en artikkel for deg. Vi er mange som opplever strøm, og spesielt strøm i båten, som et mystisk, mørkt og farefullt terreng. Båtens elektriske system kan virke som en potensiell bombe, noe mange seilere lukker øynene for – og bare håper. Håper at det ikke plutselig smeller. For hvis det skjer, er det trøbbel i sikte. Det gjelder i særlig grad i dag, når så mange sentrale funksjoner om bord er avhengig av elektrisitet.

Fint å forstå

SKREMMENDE: Det kan unektelig se skremmende ut når man åpner el-panelet og ser hva som skjuler seg på baksiden.
SKREMMENDE: Det kan unektelig se skremmende ut når man åpner el-panelet og ser hva som skjuler seg på baksiden.

Penger ut, penger inn

For det er nemlig slik med 12V-systemer i båt, at det finnes en «tank» med strøm, i form av batteriene. Og så finnes det en rekke forbrukere, som i overført betydning shopper løs med betalingskortet; instrumenter, kjøleskap, lys etc.

Derfor må det også finnes lønnslaver, slitere der tjener «pengene» inn til husholdningen. I et maritimt strømsystem er det gjerne flere eksterne strømkilder som står for den jobben. Motorens generator og en 220V lader til landstrøm er de to vanligste. Utover det kan man etter behov supplere med ting som solceller og vindmølle.

Alt i alt: Går det penger ut av banken, må det komme penger inn igjen. Valutaen heter i dette tilfelle ampere – det er måleenheten for strømstyrke. Går det for eksempel 5 ampere fra et solcellepanel inn i 10 timer, er der akkumulert, eller «satt inn» 50 amperetimer i batteribanken. Det skulle gjerne være nok til å holde kjøleskapet gående i en dags tid, kanskje et døgn (avhengig av ute-temperatur, størrelse på kjøleskapet etc.).

Hvor høy spenning?

Spenningen i et 12V-system er, som navnet antyder, 12 volt. Men hvis spenningen i batteriene dine er 12,0 volt når det ikke er noe forbruk i gang, er det faktisk et temmelig dårlig tegn. I praksis skal spenningen være en del høyere enn det.

Den aktuelle spenningen i båtens batteribank er et godt tall å kjenne. Den avslører hvordan det står til på kontoen – hvordan lade-tilstanden er. Et fullt oppladet 12V-batteri har en hvilespenning på 12,7–12,8 V. Og her teller hver eneste desimal – det er med andre ord stor forskjell på 12,5 og 12,7.

Hvilespenningen skal måles når det verken går strøm inn eller ut. Det er viktig at alt landutstyr er helt frakoblet når man måler. Batteriet skal helst være helt frakoblet i omkring 20 minutter, før man kan få en pålitelig måling. Det beste er faktisk hvis det er et lite strømforbruk (1–2 A) mens det måles.

Når det forbrukes strøm i båten og det ikke lades (eller lades med mindre enn det forbrukes), faller spenningen. Den synker gradvis til 12,4, 12,3, 12,2 – og hvis det er snakk om tradisjonelle blyplate-batterier, bør den helst ikke bli lavere enn 12,2–12,3 før det må fylles på igjen. Gjentatte dype utladninger (for eksempel til 11,5V) ødelegger fort den typen batterier. Det finnes spesielle (dyrere) 12V-batterier som tåler mer utladning (AGM, Gel). De tåler bedre å tappes til under 12V uten å ta skade.

Husk også at det er «gebyrhaier» involvert i båtens elektriske system, akkurat som vi kjenner dem fra banken. Det finnes et visst tap rundt omkring, dels i form av ledninger med motstand, dels i form av batterienes manglende effektivitet. Batterier mottar ikke alt man prøver å sette inn på kontoen (kanskje bare 80–90 prosent) og de avleverer heller ikke alt det du med alle dine anstrengelser har lykkes med å få inn (kanskje bare 90 prosent). Så det må settes inn en del ekstra!

Hold øye med «kontoutskriften»

DET VANTE: De fleste er vant til å forholde seg til et panel som dette, men når noe er galt, blir mange hjelpesløse.
DET VANTE: De fleste er vant til å forholde seg til et panel som dette, men når noe er galt, blir mange hjelpesløse.

Et lite instrument som viser aktuell ladespenning i båten, og gjerne også forbruk i ampere, koster ikke mye penger og er en nyttig ting å ha. Det er også en god idé å kunne holde øye med ladingen fra tid til annen når man går for motor – eller når en 220 V batterilader er tilsluttet båten via landstrøm. En god ladespenning ligger et sted mellom 14,0 og 14,5 V. Høyere enn det bør den ikke bli. Er spenningen over 13,0 V, betyr det som regel at det foregår en viss lading, som overstiger det aktuelle forbruket.

SIKKERHET

Før du skal jobbe med el-systemet i båten: Slå alltid av hovedavbryteren eller koble fra batteriene, når det det er mulig. Batterier avgir gass og inneholder syre – og de kan eksplodere ved gnister og/eller manglende ventilasjon. Ikke eksperimenter med multimeter før du har satt deg inn i hvordan det skal brukes, eller før du har fått hjelp til det. Høy strømstyrke finnes spesielt i motorinstallasjoner, tilførsel til ankerspill og baugpropell, samt direkte ut fra batteriene. Her er det spesielt stor fare for at varmeutvikling kan skape brann hvis kabler og/eller samlinger ikke er dimensjonertriktig.2

DE FØRSTE FIRE SJEKKPUNKTENE

Når noe går galt, dreier det seg først og fremst om å isolere problemet. Tenk logisk. Kan man for eksempel slå på de andre instrumentene? Er det strøm frem til bryteren på panelet? Er det passasje gjennom sikringen? Er det strøm frem til apparatet? I så fall, er det nok strøm? Langt de fleste feil som plutselig oppstår, skyldes noe så enkelt som dårlige (korroderte) koblinger. Eksempler på koblingssteder er sikring, sikringsholder, skrueklemme, kontakter, krympeterminal eller brytere. Ofte gir det mening å feilsøke i følgende rekkefølge:

1. Er sikringen gått – eller er det korrosjon i sikringsholderen? Her er det selvfølgelig smart å vite hvor sikringene sitter, og å ha de relevante typene med som reserve om bord. Å rense sikringsholderen og sikre god kontakt kan ofte være nok til å løse problemet.

2. Er alle kontakter eller plugger satt ordentlig inn – og er de i god stand? Er det andre dårlige, korroderte eller løse forbindelser på veien fra apparatet til tavlen?

3. Er det flere ting om bord som er påvirket – og i så fall, hvilke? Det kan gjøre deg klokere på hvor problemet befinner seg.

4. Kan det være brudd på en ledning? Trekk eventuelt en ny, løs «testlednin» og se om det hjelper. Feil i kabler/ledninger er en veldig vanlig feilkilde i båter.

HOLD STYR PÅ BEGREPENE

Ampere

Strømstyrken er selve strømmen, selve ladningen – eller mengden av elektroner som flyter gjennom kretsløpet. I en båt er det viktig å vite hvor mange ampere man bruker, både under seiling og i havn eller for anker. Regn sammen alle båtens strømforbrukere. Trenger du for eksempel 6, 10 eller 15 ampere for å drive båtens forskjellige systemer?

Volt

Spenningen er det «trykket» som setter strømmen i bevegelse gjennom systemet. Det kan sammenlignes med en bulldoser, eller med vanntrykket i et trykkvannssystem: Når kranen er stengt, er det stadig trykk i kranen. Når du åpner kranen, kommer vannet ut. Når du tenner en strømforbruker, kommer strømmen gjennom forbrukeren. Jo mer vann (eller jo flere ampere) som strømmer gjennom systemet, desto mer faller trykket, eller i dette tilfellet spenningen.

I nesten alle fritidsbåter (bortsett fra store fartøyer, som kan ha 24 V) er det 12 V-systemer. I praksis bør spenningen ligge mellom 12,2 V (minimum ved forbruk) og 14,5 V (maksimum ved ladning).

Ohm

Ledninger, forbindelser og elektriske apparater skaper motstand. Ohm er måleenheten for den motstanden som blir skapt i kretsløpet. Ledninger må dimensjoneres slik at motstanden ikke blir for høy – det utvikler varme, kan være brannfarlig, og skaper dessuten fall i strømstyrken. I praksis brukes det ofte et multimeter til å måle om det kommer strøm gjennom kretsløpet. Når man gjør det, er det motstanden som måles – i ohm. Man kan også beregne strømstyrken ved hjelp av ohm. Volt dividert med ohm gir ampere.

Et multimeter kan måle Ampere (strømstyrke) direkte – eller Ohm (motstand). I sistnevnte tilfelle skal det ikke være noe forbruk mens det måles.

Amperetimer

Måleenhet som brukes til å måle kapasitet i batterier, eller evne til å levere elektrisk ladning. Et batteri på 100 amperetimer kan (teoretisk, men ikke i praksis) levere 1 ampere i 100 timer, 10 ampere i 10 timer eller 100 ampere i 1 time. Og selvfølgelig alle kombinasjoner imellom.

Watt

Watt er en enhet som brukes om den effekten, eller den kraften som rent faktisk kommer ut av alt sammen – spenning ganger strømstyrke. Watt kan med andre ord beregnes ved å multiplisere enhetene Volt og Ampere. For eksempel er 12 V ganger 8 A lik med 96 W. Det er kort sagt Watt som gjør jobben.

BATTERIBANK: Det skjer en stor utvikling innen batteriteknologi for tiden.
BATTERIBANK: Det skjer en stor utvikling innen batteriteknologi for tiden.