Få båtfarten opp på armen
Få båtfarten opp på armen

Få båtfarten opp på armen

Speedwatch forteller deg ikke bare hvor mye klokka er, men også hvor fort båten din seiler.

Publisert

Speedwatch fra det sveitsiske selskapet JDC Elecronic SA gjør det mulig å avlese båtfarten på klokken din. Det kan den fordi den trådløst mottar data fra loggen om bord. Giveren kan være JDCs egen type, eller det kan være andre typer som er koblet til Speedwatch-senderen.

GJERRIG PÅ STRØMMEN. Speedwatch kan være nyttig og morsom for seilere i joller og små båter som ellers ikke har elektronikk om bord. Systemet er selvforsynt med strøm og er gjerrig på bruken. Du kan seile 500 n mil på et 9 volts batteri.

Du kan også leke med fartsmålingene, enten ved at de leses av fortløpende eller som gjennomsnittsverdier over gitte intervaller, du kan be klokken notere topphastigheter eller gi deg en tendens i hvordan farten din er. Ved siden av å vise båtfarten, kan du også se hvor mye klokka er og du kan telle ned fra 10, 6, 5, 3 eller 1 minutt. Klokken har veilledende pris på 170 euro.

MYE ANNET. JDC Electronic har også mye annet håndholdt utstyr som for eksempel kan måle vindhastighet og vindretning. Dette er aktuelt utstyr for for eksempel trenere og følgebåter.

Norsk importør er Seilmaker Helvig.