JUBILEUM: At Færder Seilforening fyller 125 år vil ikke gå upåaktet hen, og 26. juni blir det mange Færdersnekker å se i farvannet rundt Hvasser.
JUBILEUM: At Færder Seilforening fyller 125 år vil ikke gå upåaktet hen, og 26. juni blir det mange Færdersnekker å se i farvannet rundt Hvasser.

Stort jubileum for Færder Seilforening

24. juni er det 125 år siden Færder Seilforening ble stiftet, og det skal markeres med et stort jubileumsarrangement i Sandøsund på Hvasser fra 24. til 26. juni.

Publisert

St. Hans-dagen 24. juni i 1897 skjedde det noe på Hvasser. Det hadde vært regatta mellom fiskere og loser, og under premieutdelingen steg losen Severin Evensen frem på Krukeholmsletta der det hele foregikk, og foreslo for deltagerne at de skulle stifte en seilforening.

«For å få litt mer sving på sakene», som han sa.

For det å konkurrere om å seile fortest, hadde man holdt på med i flere år der ytterst i Oslofjorden, men ved å ha en seilforening som kunne administrere aktivitetene, ville det bli mer form og gjentagelse av arrangementene. Og som så ofte skjer når man hever stemmen og foreslår noe, blir man også valgt til å gjennomføre ideen. Det medførte selvsagt at den godeste Severin Evensen ble valgt til Færder Seilforenings første formann.

Handlingens menn

Han var en handlingens mann, og fikk med seg Olaf Hertås som viseformann. Flere i styret trengtes ikke, mente den nyvalgte formannen, som senere fikk kongens fortjenstmedalje i gull for sin innsats i lostjenesten.

Severin Evensen hadde formannsvervet helt frem til 1920. Da overtok Olaf, som innehadde rollen frem til 1930.

I den første protokollførte regattaen som den nye seilforeningen arrangerte, deltok det syv sildegarnsbåter og tre store fiskesnekker. Ingen av båtene var like i de første regattaårene i den nye seilforeningen. Det var ingen regler som begrenset seilføringen til båtene. Var det lite vind tidlig i sesongen, ble seilet øket med en duk eller to. Fortsatte løyværet, vokste seilet utover i sesongen. Etter hvert ble båtene delt i to klasser, A- og B-snekker, og det ble seilt «på respitt» som skulle gjøre regattaene mest mulig rettferdige.

FÆRDERSNEKKA: Båten er en videreutvikling av yrkesbåtene fiskere og loser seilte på 1800-tallet. I dag er det en kravellbygd snekke som det stadig arrangeres regattaer med.
FÆRDERSNEKKA: Båten er en videreutvikling av yrkesbåtene fiskere og loser seilte på 1800-tallet. I dag er det en kravellbygd snekke som det stadig arrangeres regattaer med.

Færdersnekka

Det var starten på den båttypen vi i dag kjenner som Færdersnekke og som ble – og fortsatt er – selve ryggraden i Færder Seilforening.

Snekkene ble etter hvert mer og mer ensartede og et sett regler som skulle definere hva en Færdersnekke skulle være, ble utarbeidet. Helt like er imidlertid båtene aldri blitt. For innen alle regler vil det alltid være noen som vil gå til ytterpunktene for å seile fortest mulig. Det har historien vist for alle regelklasser, og seilerne i Færdersnekkene er ikke mindre keene enn andre seilere.

De første snekkene de seilte med på Hvasser var klinkbygde. Nå er de Færdersnekkene kravellbygde og slette i huden. Kjølen er blitt dypere og seilene av moderne materialer, men linjene er i hovedsak de samme. Det gjelder også spririggen og at båtene fylles med innvendig ballast.

KREVENDE: Å seile en Færdersnekke optimalt er ikke noen enkel sak.
KREVENDE: Å seile en Færdersnekke optimalt er ikke noen enkel sak.

Hvordan det er å seile Færdersnekke, skriver Svein Hermansen litt om på Færder Seilforenings nettside:

«Færdersnekka kan selvsagt ikke holde følge med moderne, bermudariggede regattabåter. Men ingen seiler Færdersnekke for å bli beruset av fart. På den annen side er det utfordringer nok. Den som klarer å få snekka til å krenge minst mulig, får størst båtfart. Derfor brukes ristropper og teknikker fra jolleseiling. Ren fysisk innsats fra mannskapet kan løfte snekka metervis opp og frem. Å seile en åpen båt i frisk solgangsbris i det ubeskyttede farvannet øst for Hvasser, har også sine barske sider. Øsing og pumping er ikke uvesentlige detaljer i den sporten som kalles snekkeseiling. Derfor har snekka også en appell til ungdommen, samtidig som det er aktive 80-åringer som trofaste rormenn. Færder Seilforening har fostret både verdensmestre og olympiske deltagere, men selvsagt i andre klasser. I dag er det 20 - 30 snekker som er aktive i regattasammenheng, og det bygges nye som aldri før.»

Stor feiring fra 24. til 26. juni

JUBILEMSREGATTA: Færdersnekker og Ynglinger vil konkurrere side om side 26. juni.
JUBILEMSREGATTA: Færdersnekker og Ynglinger vil konkurrere side om side 26. juni.

I dag er ikke Færdersnekka enerådende i foreningen, for den 125 år gamle seilforeningen har også en stor flåte av Ynglinger og en del Killinger. Og de blir alle å se når foreningen nå skal feire seg selv i Sandøsund fra 24. til 26. juni. En jubileumsregatta hører selvfølgelig med ved en slik anledning, men det blir mye annet også.

Fredag 24. juni fremfører for eksempel elever ved Færder kulturskole en forestilling de har kalt «Færdersnekka». Lørdag blir det shantysang, regatta og anledning for publikum å bli med ut i Færdersnekkene. Søndag er det jubileumsregatta for Færdersnekker og Ynglinger, og det blir foredrag om Færdersnekka og dens historie.

Vil du oppleve historisk seilsportssus i et levende miljø, kan et besøk i Sandøsund på Hvasser i de tre nærmeste dagene etter St. Hans aften, være en god og unik anledning.

125-årsjubileum arrangerer man jo bare en gang i historien.