Lite hyggelig statistikk

Flere drukner uten vest
Flere drukner uten vest

Flere drukner uten vest

Juni ble den verste ulykkesmåneden med syv omkomne. Det var kun menn som druknet i første halvår og de færreste hadde på seg vest. 

I følge Sjøfartsdirektoratet om kom totalt 11 personer i første halvår 2007 i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Det er en svak økning i forhold til 2006 og 2005.

MENN. Ser en på statistikken fra tidligere år er det menn som er overrepresentert på ulykkesstatistikken. I første halvår i 2007 var det bare menn som omkom i fritidsbåtulykker.

- Enhver dødsulykke på sjøen er en for mye. Spesielt tragisk blir det når en ser at mange av dødsulykkene trolig kunne vært unngått med endrede holdninger til egen sikkerhet på sjøen. Syv av de omkomne brukte ingen form for flytevest eller redningsvest. Bruk av

sikkerhetsutstyr ville trolig berget livet til flere av dem som omkom, skriver Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

FALL. Den største enkeltårsaken til dødsulykkene første halvår skyldes fall over bord.

Hele ni av de omkomne døde som følge av fall over bord - enten med båten i fart eller liggende stille. Bruk av redningsutstyr som flytevest, leider og nødstopp vil i mange av disse ulykkene kunne gitt et annet resultat.

- Folk må bli flinkere til å ta egen sikkerhet på alvor. Sjøen er ikke til å spøke med, sier underdirektør John Aicher i Sjøfartsdirektoratet.

Det er ikke registert noen dødsulykker i 2007 som følge av grunnstøting eller kollisjoner.