AVFALL

Flere får levere til vraking

Det skal bli enklere å bli kvitt seilbåter.

Publisert Sist oppdatert

I alt er det levert inn om lag 20 000 båter som avfall siden ordningen med vrakpant ble innført i 2017. Med 1000 kroner utbetalt per båt utgjør det 20 millioner kroner. Nå vil ordningen omfatte mer enn glassfiberbåter. Fra 2020 får også avfallsmottakene betalt for å ta imot aluminiumsbåter og båter med kjøl og ballast av metall.

Bransjeorganisasjonen Norboat etterlyser også et obligatorisk fritidsbåtregister, slik at fritidsbåter ikke blir forlatt og blir andres kostnad.