SEILNORGE - NOR RATING:

SPRI: Måletallet blir høyere med gennaker på spinnakerbom som kan brases mot lo. Det er ikke lov å spri gennakeren slik båten bak.
SPRI: Måletallet blir høyere med gennaker på spinnakerbom som kan brases mot lo. Det er ikke lov å spri gennakeren slik båten bak.

Skjøting av flyvende forseil

Det er klart i reglene hvordan flyvende forseil skal halses. Derimot er det ingen spesiell regel for skjøting av flyvende forseil ut over det som gjelder generelt for skjøting av forseil.

Publisert Sist oppdatert

Forseil spris med spristake/bom. (D.2.4.8) Dermed er det i prinsippet ingen regel som hindrer å spile ut skjøtet på et flyvende forseil på denne måten (kanskje også til lo hvis hjørnet i baugspryd kan defineres som hals).

ORC har ingen regel for dette, og dermed har heller ikke NOR Rating det. Spørsmålet er om det burde være en slik regel, eller om dette ikke er en aktuell problemstilling?

Er skjøting av flyvende forseil på spristake/bom OK? Vi vet ikke om VPP legger en slik mulig seilføring til grunn, eller om den i praksis ikke benyttes av andre grunner. Vi må ikke få flere regler enn nødvendig.

Grunnen til at dette spørsmålet tas opp, er den uroen det har vært omkring bruk av spinnakerbom på «Code 0». Dette har helst handlet om hvordan halsen kan festes.

Men det ville ikke være urimelig at reglene for skjøting av flyvende forseil liknet på reglene for skjøting av asymmetrisk spinnaker.

En eventuell justering i reglene kunne utføres ved å føye til i D.2.4.8: «Forseil satt flyvende kan ikke spris.»

 

FRA SEILFORENINGENE

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon.