Klassiske linjer

Folk i kjeledress

Publisert
Klassiske linjer
Klassiske linjer

Det er på tampen av båtpussen, og det er stor aktivitet i alle båthavner. Eiere av trebåter har kanskje enda litt mer å holde på med før båten kan gå i vannet. Det er en spennende balanse mellom å få alt ferdig, samtidig som sjøsettingen ikke kan drøye for langt ut over våren; trebåter tåler ikke å tørke på land når sommeren setter inn og varmt vær blåser gjennom opplagsteltet.

Selv om flåten av klassiske treseilere er godt spredt langs hele kysten, er det en konsentrasjon i Oslofjorden. Over år har denne Oslo-flåten samlet seg i vinterhavn på land hos Blommenholm Båtforening. BBF strekker seg langt for å legge forholdene til rette for klubbens medlemmer, og sørge for gode båtpusseforhold gjennom hele vinteren. Varmebrakker og eget mastehus til tremastene er eksempel på det. Her møtes folk i kjeledress gjennom hele vinteren, og særlig i helgene er det mye liv.

Det er trolig unikt at et så stort antall båter har dannet et godt miljø for utveksling av erfaring og ideer, og ikke minst inspirasjon og motivasjon. Nå i april og tidlig mai ferdigstilles et tredvetalls spissgattere og meterbåter i alle størrelser.

Mange av båtene har også sommerhavn på Blommenholm, og for interesserte kan en bryggevandring på bryggene i BBF være en hyggelig opplevelse.

KTK var frem til sommeren 2015 eier av 8-meter «Carmen», som ble restaurert på dugnad var klar til sesongen i 1997. Nå er båten trygt hos nye eiere i Asker, og klubben planlegger et nytt prosjekt med sikte på å ta vare på en gammel klassisker som trenger nytt liv. Dette planlegges sammen med Riksantikvaren, slik at båten ivaretas på en historisk måte, og at båtbyggerkompetansen videreføres.

Stadig vekk kommer det båter til salgs til priser som bør kunne friste de fleste. Enkelte båter er i bedre stand enn den gangen de forlot båtbyggerier, andre er knapt sjødyktige. Felles for alle disse båtene er at de er unike. De er tegnet og bygd i samspill med opprinnelig eier, ofte med en målsetning om å gjøre det godt på regattabanen. Hver av disse båtene er i seg selv en spennende historie, hvor konstruktør, verft, byggeår og alle eierne er kjent og ofte dokumentert. Det gjør eierskap til slike båter til et eventyr.

Med disse artiklene forsøker vi å holde historiene levende. God lesning.

Bjarne Aas: Mester av det gylne snitt

Da tyskerne røvet båtene våre