Folketrygd og forsikringsordninger

Mange vet det kanskje ikke selv, men de seiler på langtur uten å være fullt dekket ved sykdom og ulykker. Jeg har vært en av dem. Ofte står det bedre til med båten.

Publisert Sist oppdatert

1. Folketrygden:

Hjørnesteinen i personforsikringen for "nordmenn" er Folketrygden. Mange glemmer at dette faktisk er en forsikring som kun er gyldig om visse vilkår er oppfylt.

Man kan velge å seile uten kasko, eller evt. ha meget høy egenandel. Ansvarsforsikring vil imidlertid ofte være et krav i store, internasjonale marinaer. Det finnes også land som krever ansvarsforsikring, selv om dette er dokumentasjon jeg aldri er blitt avkrevd etter 45 land.

Ansvarsforikring er generelt svært rimelig, og de personlige konsekvensene av å volde skade uten forsikring kan være store mange steder.

De norske selskapene vil skjelden dekke kasko og ansvar "world wide" for båten, selv om jeg vet om tilfeller der Gjensidige har gjort det for "gode kunder" (som mer har lignet på "gode venner").

Det selskapet som i prinsippet gjør det er Norske Sjø, med Lloyds som "underwriters". Det pågår en prosess for å finne ut av betingelsene.

Gjenommom Norwegian Broker kan man få forsikring for Europa og frem og tilbake til Karibia.

Pantaenius er kanskje de største innen europeisk båtforsikring. De har svært fleksible ordninger som muligens kan dekke aleneseilere. Kostbare poliser i enkelte farvann. Godt rykte, selv om jeg vet om et tilfelle der de var "vanskelige" etter et lynnedslag. Samarbeider med Norwegian Offshore Racing Club, NORC

Flerer britiske selskap dekker world wide. Disse polisene har begrensninger mht fartsområde, tid på året osv. Med Velos har undertegnede opplevd å få beskjed om at de desverre ikke dekker kasko på Grønland først etter at jeg hadde forlatt New Foundland og var på vei. Generelt er britiske poliser mer restriktive, men også rimeligere.

Norske Sjø har, som for de engelske, Lloyds som "underwriters". Polisene benytter imidlertid norsk forsikringspraksis. I prinsippet betyr det at forsikringen gjelder der det ikke er tatt eksplesitt forbehold i polisen.  I England gjelder ofte det motsatte - ikke nevnt, ikke dekket. Dette er en forenkling så det må undersøkes i hvert tilfelle. Jeg venter på priseksempler fra Norske Sjø i håp om at de gir en god dekning til noe lavere priser enne Pantaenius. Det må antagelig forventes at de krever inspeksjon av båt, begrensninger i forhold til sesong og fartsomåde (eks. orkansesong) og krav til minimum mannskap (helst minimum tre ombord, kanskje to om begge er kvalifisert).

Også amerikanske selvskap har "world wide" dekning, men disse vil i stor grad kreve inspeksjon av båt ved inngåelse av avtale.

Alle selskap som dekker båten jorden rundt har i varierende grad krav til alder på stående rigg samt mannskapets antall og komeptanse. Det siste kravet synes imidlertid ikke å være overveldende.

Norge og Europa:

De vanligste er:

  • Pantaenius gode betingelser, litt ekstra for Middelhavet
  • Norske Sjø gode betingelser, inklusive Middelhavet (inspeksjon)
  • Gjensidige gode betingelser, inklusive Middelhavet og Kanariøyene
  • Alandia gode betingelser, inklusive Middelhavet
  • Codan sjekk

NB: Dette er ikke en komplett liste.

4. Svalbard og "ekspedisjoner"

Ved seiling på Svalbard gjelder melde og forsikringsplikt, se Sysselmannens sider. Som alternativ til forsikring krever Sysselmannen deponi av et betydelig beløp som fort går opp i noen 100.000 NOK (avhengig av seilingsområde på Svalbard)

Pantaenius synes å ha en av de rimeligste SAR forsikringene, men regn med å betale ekstra for seilingsområdet. Totalprisen er selvsagt avhengig av båt, men regn med noen tusen og kanskje opp mot 10.000 for en sommer på Svalbard. Pantaenius kan også tilby tilsvarende for Antarktis, men det stilles spesielle krav.

Også Europæiske tilbyr slike forsikringer for Svalbard, men de synes å være noe dyrere og det er også  seilingsbegrensninger.

Det synes ikke som om norske selskap for tiden tilbyr slike forsikringer.

Bare forsikringen igjen...
Bare forsikringen igjen...