Klinkbåtbygging kan bli kulturarv

Forbundet Kysten leder et nordisk arbeid for å få klinkbåtbygging på UNESCOs liste over menneskehetens immatrielle kulturarv.

Publisert Sist oppdatert
UNESCO: Tuva Løkse forteller at Norge leder arbeidet med å få klinkbygging på UNESCOs verdensarvliste.

– Alle de nordiske landene er med på denne søknaden, og vi i Forbundet Kysten har tatt på oss arbeidet med å utarbeide søknaden. Og jeg kan love at det virkelig er en krevende og omfattende, men utrolig morsom oppgave, sier Tuva Løkse i Forbundet Kysten.

Å bygge en båt etter klinkmetoden innebærer at bordene i båtens bunn og sider legges litt over hverandre og klinkes sammen med nagler, og det er denne måten alle de de tradisjonsrike norske båtene er bygd etter. Kravellbygging er det motsatte; da legges bordgangene kant i kant.

– I motsetning til UNESCOs verdensarvliste, som er en liste over fysiske minner som skal bevares, omfatter den immaterielle listen for eksempel kunnskap som skal bevares. Å komme på listen resulterer ikke i penger, men det er en internasjonal anerkjennelse og en synliggjøring av at klinkbåtbygging er av historisk verdi. Men det innebærer også en forpliktelse for nordiske myndigheter til å ta vare på denne kunnskapen.

Tuva Løkse forteller at arbeidet de nå gjør først skal legges frem for Kulturdepartementet hvoretter det til syvende og sist vil være staten Norge som fremmer søknaden overfor UNESCO på vegne av alle de nordiske landene.

– Uansett hvordan dette går har denne nordiske prosessen vært veldig positiv for samarbeidet og den vil utvilsomt få langtidsvirkende effekter for arbeidet vårt, sier Tuva Løkse.