Forskere slår alarm

Forsuring av havet dramatisk for Norge
Forsuring av havet dramatisk for Norge

Forsuring av havet dramatisk for Norge

Havet blir surere og forskerne mener dette vil få dramatiske konsekvenser for Norge.

Publisert

Global oppvarming som resulterer i at isen smelter i polområdene og at havet stiger, er en konsekvens av forurensning og CO2-utslipp. En annen og mindre påaktet konsekvens er at havet også forsures.

Problemet tas opp av Aftenposten i dag, og til avisen roper forskere varsku.

ANGRIPER KALKFORBINDELSER. Surere  hav vil ramme alle organismer med kalkforbindelser eller har kalkholdige skall som beskyttelse. I Norge er korallrev, blåskjell, østers, krabber, hummer og ikke minst fytoplankton med kalkskall, som mye fisk lever av, utsatt, skriver Ole Mathismoen i Aftenposten i dag.

Han skriver at verdenshavene er 30% surere nå enn før 1860. Årsaken er at havet tar opp klimagassen CO2 direkte fra atmosfæren, og når CO2 oppløses i sjøvann, dannes kullsyre som øker surheten i havet.

– Hele 50% av utslippene våre havner i havet, skriver han.

IRREVERSIBEL PROSESS. Biokjemiker og seniorforsker ved Bjerknessenteret i Bergen, Richard Bellerby, som avisen har intervjuet, sier at forsuringen av havet er en irreversibel effekt av CO2-utslippene og at det vil ta tusener, sannsynligvis hundretusener av år før vi igjen kan komme tilbake til de ph-verdiene havet hadde i førindustriell tid.

DRAMATISK FOR NORGE. Han mener også at forsuringen av havet vil være den første virkelige dramatiske effekten av CO2-utslippene som Norge vil oppleve. Langt mer enn effekten av at havet blir oppvarmet.

– Konsekvensene kan bli store for norske fiskerier, havbruksnæringen, turismen og dermed lokalsamfunn  langs hele kysten om noen tår, mener han.

Ole Mathismoen er Aftenpostens fremste miljøjournalist og han er blant annet forfatter av boken «Klima : Hva skjer?»