Seilernes verden

Genuint gøy

Det er viktig at det blir gitt større rom og mer aksept for å seile hva man synes er genuint gøy.

Publisert Sist oppdatert

Den norske seilsportsligaen hadde sin debut i Oslo i mai, og den fortsetter med sin andre runde i Sandefjord i juni. Deretter flytter den til Vestlandet til høsten. Ligaen representerer et av de største grepene Norges Seilforforbund har tatt for å påvirke utviklingen av norsk seilsport. Å gjennomføre ligaen krever både store ressurser og stor innsats av forbundet, men det nye den representerer, kan komme til å gi store ringvirkninger og få betydning for retningen seilsporten i Norge vil ta i fremtiden.

I denne utgaven løfter også sportssjefen i seilforbundet, Jan Steven Johannessen, frem en rekke problemstillinger han mener det er grunn til å diskutere i seilNorge. Noe av det han sier, er at den seilingen vi bedriver, i seg selv ikke er morsom nok. Han etterlyser båttyper som det rett og slett er «dritgøy» å dra utpå å seile med.

– Det er ikke morsomt å seile en båt du har det vondt i, sier han og synes det er et gedigent tankekors at det er kun én aktiv, ung Laser Standard-seiler i Norge utenom de tre seilerne han har på lands­laget sitt.

Han mener også at barn og ungdom må tilbys en større variasjon av seiling enn tilfellet er i dag. Han synes gravalvoret og spesialiseringen inntrer altfor tidlig, og han stiller et spørsmålstegn ved om det er riktig at 15-åringer skal seile VM i den samme båttypen de lærte å seile i som 7-åringer.

Mye av det han sier vil få mange til å sette kaffen i halsen, men det er all grunn til å tenke over hva han spissformulerer – og se det i lys av det virkelighetsbildet norsk seilsport fremviser per i dag. Vi produserer mange flinke barneseilere, men et fåtall fortsetter å seile som ungdommer og unge voksne. Årsaken er at seiling ikke er morsomt nok.

Vi er alle forskjellige og har ulik tilnærming til seilingen. Noen liker naturopplevelsen, mens andre fascineres av fart og spenning. Felles for alle som fortsetter å seile – det være seg på tur eller i regattaer – er at de har glede av hva de gjør; at det er genuint gøy. Det er derfor de driver med det. Det er ikke bærekraftig seilglede om drivkraften kun er å oppnå gode resultater på regattabanen. Det må ligge en dypere, underliggende glede over det som er seilingens nerve og sjel – at du har funnet det elementet ved seilingen som appellerer til deg – dersom lysten til å seile skal vare lenger enn til at treneren har gått hjem eller foreldrene har sluttet å mase.

Seilsportsligaen er et forsøk på å bringe fornyelse inn i seilsporten. Den er fundamentert på at en ikke behøver å ha egen båt, at det seiles korte, intensive seilaser og at man har et sosialt samvær mellom seilasene mens en venter på at en selv skal utpå. Reaksjonen hos dem som har deltatt er positiv: «Dette er gøy!»

Jan Steven Johannessen mener tiden er moden for å gjøre endringer i seilsporten. Foiler og fart er nødvendigvis ikke det som skal få flere til å seile, men kan være et element. Det viktigste er at det blir gitt større rom og mer aksept for å seile hva man synes er genuint gøy.