Test fra arkivet: Gib’Sea 33

TEST: SEILmagasinet testet Gib'Sea 33 i 2000.
TEST: SEILmagasinet testet Gib'Sea 33 i 2000.

Optimert for turseiling

Et stutt baugspryd er Gib’Sea 33s mest påfallende kjennetegn. Det letter ankring og entring når du skal på svaberget. Til tross for at alt om bord er innrettet mot komfort og turbruk, overrasket båten med gode seilegenskaper.

Gib'Sea var Dufours forsøk på å møte Bavaria på pris, og de lyktes bra. Båtene solgte godt for 20 år siden, og slike dukker stadig opp på bruktmarkedet. Dette er en komfortabel bruktbåt som tilfredsstiller turseilere, men kanskje ikke dem som vil seile forbi andre på fjorden. Du kan plukke opp en slik for under 400 000 kroner, et litt billigere alternativ til Bavaria i samme størrelse. Gib'Sea 33 startet på 670 000 den gangen vi testet båten. Testen ble publisert i SEILmagasinet nummer 1-2001, skrevet av Henrik Hansen.

Gib’Sea 33 er en usedvanlig bred båt, og nettopp båtens bredde betød at det var med en viss skepsis vi stakk til sjøs i en frisk sydøst. Men båten ga oss en solid overraskelse med hensyn til fart og pålitelighet. De høye og krappe bølgene klarte den franske damen godt. Båten beveget seg fint under de litt rå betingelsene, og uten noen tendens til å slå i sjøene. Båten gikk kun litt over 40 grader høyt, og det er ingen imponerende høyde etter dagens målestokk. Det er de brede salingshornene, skjøtsystemet og turseilene båten var utstyrt med, som får ta skylden for det, samtidig som det må sies at drøye 40 graders høyde er fullt ut akseptabelt for turseilas. Det er en høyde som gjør båten tilgivende og lettere å styre på kryss.

Farten var vi derimot overrasket over, for vi målte 6 knop på bidevind med ett rev i storseilet. Den lettdrevne og relativt lette båten klarte også de kraftige vindkastene bra, og selv om vi provoserte frem stor krengning, skar ikke båten ukontrollert opp i vinden.

Fin føling med båt og trim

Til tross for det lille rattet hadde vi overraskende god føling med båten og trimmen – uten nevneverdig press på roret. I frisk vind ville båten dog kunne falle av, dersom vi slakket på storseilet. Hvis man gir for mye ror med stort press i storseilet, oppnår man kun at roret suger luft og båten skjærer opp uten kontroll.

Da vi slakket litt på seilene og falt 10–20 grader, akselererte Gib’Sea 33en med over én knop. Med slakk i skjøtene klarte den også de krappe bølgene flott. Båten

er meget bred og har moderne, plane og lettdrevne linjer. Det gir god skrogstabilitet på kryss, men denne stabiliteten ga oss en formodning om at båten ville gire når sjøen var tvers eller aktenom tverrs. Spesielt om man tar i betraktning båtens grunne kjøl, som ikke gir noe stort rettende moment i forhold til skrogstabiliteten. Båten stikker ikke dypere enn 1,45 m, fordi den skal kunne ta seg inn på grunt vann.

Den begrensete dypgangen ga seg ikke konkret utslag under prøveseilasen, og mot våre antagelser så seilte Gib’Sea 33 meget fint og rolig på romskjøts kurser i sjøgangen vi hadde.

Prøvebåtens lille ratt er overraskende kontant og presist å styre med, hvilket nok kommer av at det styrer roret via et tannhjul. Vi ville imidlertid ha foretrukket et større ratt, som gir rormannen en større fleksibilitet når det gjelder å kunne plassere seg i cockpiten eller oppe på karmen. Det er plass nok mellom benkene til det, men til gjengjeld må man klatre opp på benkene når man skal forbi rattet. Dessuten vil ikke gasshåndtaket til motoren være fullt så lett tilgjengelig med et større ratt.

Alle manøvre for både seil og motor var hurtige og presise. Dog drev båten litt mer med baugen enn vi var vant med i sidevind. Det skyldes nok at båten «sitter dårligere fast» i vannet ved lav fart på grunn av den korte kjølen og det grunne skroget.

Dufour har overtatt Gib’Seaverftet og oppgradert båtene til sin standard. Det er ideen at Gib’Seabåtene skal være enkle familiebåter til vennlige priser.

RIGG: 33-foteren har en masthead-rigg hvor forseilet er festet helt oppe i mastetoppen. En slik rigg er mindre trimbar enn en brøkdelsrigg som alle båter har i dag.
RIGG: 33-foteren har en masthead-rigg hvor forseilet er festet helt oppe i mastetoppen. En slik rigg er mindre trimbar enn en brøkdelsrigg som alle båter har i dag.

Rigg og utstyr

Masthead-riggen er designet til enkel turseilas og er utstyrt med et enkelt sett brede, vinklete salingshorn og ett sett undervant. Akterstaget er fast og et babystag skal forhindre riggen i å pumpe i sjøgang. Storseilet på prøvebåten var greit nok til turseiling, men var av den «billige» sorten med lange, men ikke gjennomgående spiler. På pluss siden må det imidlertid anføres at lazy jacks og bompose (stack pack) med glidlås inngår i standardprisen.

Storseilskjøtet har ingen løygang, og hele arrangementet er festet til overbygget. Skjøtet hales over fallvinsjen aktenom batteriet av vinsjavlastere. Det er ikke mulig å hale bommen midtskips med denne skjøtingen, og i frisk vind krever den beskjedne utvekslingen atskillige muskler på vinsjen når seilet skal hales teit til bidevindsseilas. Dette kan man imidlertid endre på selv. Storseilet reves ved hjelp av en line, men ettersom revelinen låses i forkant av bommen, kunne ikke revingen foretas fra cockpiten.

RØSTJERN: Vantene er festet helt i bordet, slik som er vanlig i dag. Det er en prisgunstig løsning.
RØSTJERN: Vantene er festet helt i bordet, slik som er vanlig i dag. Det er en prisgunstig løsning.
COCKPIT: Stor bredde gir også en romlig cockpit.
COCKPIT: Stor bredde gir også en romlig cockpit.

Cockpiten

Cockpiten er stor, enkel og meget hvit. Man sitter godt på benkene og på den høye cockpitkarmen. Pidestallen er trukket lengst mulig akterut, og den inneholder alle kabler til motorinstallasjonen og til båtens instrumenter.

Lewmar-vinsjene til genuaen er fornuftig montert så langt akterut at de kan betjenes både av rormannen og mannskapet foran pidestallen.

Hekken er åpen, men den lukkes med den store badeleideren, som også inngår i sjørekka rundt båten. Det øverste og nederste trinnet er av teak og har form som et lite sete til støtte for rormannen. Ønsker man en mer lukket hekk, kan hekken lukkes nede med en plastplate. Det er god tilgang til pumper, batterier og gassflasker i de fornuftig innredete benken, som har en dørk i bunnen.

BAUG: 33-foteren har fast baugspryd, som inngår i dekket.
BAUG: 33-foteren har fast baugspryd, som inngår i dekket.

Båten kan leveres med både fast og løst cockpitbord.

Dekk og ankerbrønn

Gib’Sea 33 har et helt rent dekk. Genuaens skjøtskinne er montert på overbygget, mens innrullingslinen er ført langs rekka. Røstjernene er festet ute i borde.

Det er lett å entre båten over det vesle baugsprydet og den åpne pulpiten. Baugsprydet tjener også som festepunkt for en tur-gennaker, og det skjuler det kraftige ankerbeslaget med to ruller til kjetting og line. De to rullene gjør det lettere å få ankeret ut og opp, og de beskytter også båtens fribord ved å holde ankeret unna stevnen. Med et elektrisk ankerspill i den store ankerbrønnen, blir ankring en lek med denne konstruksjonen.

Salongen

Under dekk er båten klassisk innredet, og den store bredden er utnyttet helt ute i borde. Dette gir interiøret et luftig og åpent uttrykk, og det gir brede benker og et stort bord. Det er mye god plass å bevege seg på, og mye lys faller inn via de mange ventilene og lukene. At det er hvit plast oppunder dekk bidrar ytterligere til å gjøre båten lys under dekk.

Man merker det spartanske i de åpne og litt smale hyllene over køyer yggene. Til gjengjeld er det overraskende mye tre under dekk med kraftige kanter i massiv mahogni rundt alle bordplater og hyller. Benkene i salongen er enkle og meget praktiske. De forvandles fra sofa til sovekøyer når man fjerner ryggputene og vipper opp ryggstøtten. Bak ryggstøtten er det god plass til sammenrullet sengetøy.

Dørken har et lite, praktisk rom som man kan feie støv og sand i. Bakken skitten samles i, kan tas ut og tømmes. Dette gjør det enkelt å holde dørken ren. Dørken er også lett å åpne. Under nås kjølboltene, som ligger lett tilgjengelige og virker solid montert til bunnlaminatet, som har en kraftig stålplate mellom laminatet og mutrene.

Volvo-motoren nås greit ved å fjerne leideren og avdekke akterkøya.

Gib'Sea 33 har en klassisk planløsning.
Gib'Sea 33 har en klassisk planløsning.
SALONG: Benker er trukket langt ut til borde, som gir volum.
SALONG: Benker er trukket langt ut til borde, som gir volum.
Klassisk L-bysse.
Klassisk L-bysse.
Kartbordet er plassert feil vei, som frigjør plass.
Kartbordet er plassert feil vei, som frigjør plass.

Bysse

Båtens bysse er helt moderne med komfyr/ovn i langskipsretningen og en tverrskips seksjon med bord, kjøleboks og vask. Benken er stor og bred, men det er litt smått med plass i de to skapene ute i borde. Til gjengjeld er det en tverrskips hylle over benken; en hylle man kjenner igjen fra Hunter-båtene.

Kartbordet

Kartbordet har en praktisk plastoverflate, slik at det også kan benyttes som avlastningsplass for byssa vis á vis. Det er plassert slik at man sitter på sofaen og ser akterover. Det er imidlertid også såpass høyt at man kan stå ved det under seilas.

Kjølefasilitetene om bord er supplert med en liten bærbar kjøleboks, som er plassert under kartbordet. Praktisk, med tanke på at man kan ta den med i land ved strandhugg.

All elektrisitet styres fra el-panelet, hvor det hersker særdeles god orden og oversiktlighet i ledningsnettet bakom. Det er plass til en navigator eller kartplotter ved siden av el-panelet.

Forpigg
Forpigg
Akterlugar
Akterlugar

Køyer og toalett

For og akter har Gib’Sea 33 to utmerkete, rommelige og tradisjonelle dobbelkøyer. To voksne må som vanlig flette tær i forpiggen, men til gjengjeld er det blitt plass til et skap og et lite sete på hver side. Akterkøyen er bred og stor til et voksent par. Det er ganske god adkomst til akterkøya, og en ventil i akterspeilet bidrar til å gjøre lugaren lys. Lugaren har et stort skap og en hylle i hele køyas lengde.

Rommeligheten om bord kommer til uttrykk på toalettet, hvor det er armslag nok. Man sitter dessuten godt på toalettet, som er i langskipsretningen. Toalettet rommer også en liten nisje til vått seilertøy, og det er adgang til pumpene gjennom en lem bak toalettet – i skottet til stuerommet i cockpitbenken. Ingen pumper ligger under dørken, og de er alle lett tilgjengelige.

Du finner over 500 tester av seilbåter i SEILmagasinets testguide.
Den finner du her.

.