SEILNORGE – FREDRIKSTAD SEILFORENING:

Godt nyttår

Enda et år er blitt historie. Det har vært et aktivt år for seilforeningen, med mange arrangementer som har blitt gjennomført, både sportslige og sosiale.

Publisert Sist oppdatert

Det er all grunn til å være fornøyd med hva foreningen har levert på alle fronter. Mye går på rutine, men ingenting gjør seg selv. Det er mye hardt arbeid som ligger bak. Takk til alle som har bidratt.

Det er gledelig at områdeplanen for Vikene, i møtet i planutvalget rett før jul, ble lagt ut på høring. At planen legges ut på høring medfører ikke at man er ferdig med planen, men er et viktig skritt videre i en planprosess som har tatt lang tid.

En områdeplan er en kommunal plan og er ikke som en tradisjonell reguleringsprosess. I dette tilfellet har gruppa med blant annet Hankø Marina AS, Hankø Yacht Club, Fredrikstad Eiendomsutvikling (Hankøsund slipp), Erik Magnussen og Fredrikstad Seilforening blitt enige med Fredrikstad kommune om å utarbeide områdeplanen. Fredrikstad kommune, som er formell forslagstiller, slipper således kostnader med planen, og tar heller ikke gebyrer for behandlingen av planen. Det er omfattende kostnader for partene med en slik plan.

Man kan gjerne diskutere om det var riktig å gå inn i et slikt plansamarbeid. Men når beslutningen ble tatt for mange år siden om å starte prosessen, er det etter min mening riktig å fullføre løpet. På årsmøtet i 2018 ble det fra styret angitt forventet kostnadsbruk på gjenstående prosess. Dette beløpet vil samsvare godt med hva som er medgått og hva som kan forventes påløpt frem til vedtatt plan. En viktig forutsetning er likevel at det i høringsprosessen ikke oppstår omfattende og arbeidskrevende problemstillinger. Vi skal se på muligheter for å redusere den økonomiske belastningen for klubben i høringsprosessen.

På den annen side er vi nærmere enn noen gang å legge til rette for Vikene og Hankø som seilsportsenteret med stor S, i og med at denne milepælen er nådd. Det vil bli plass til flere aktive seilere og deres seilbåter. Kom på årsmøtet og få mer informasjon om hvordan dette er til beste for Fredrikstad Seilforening og deg som medlem.

En seilforening som vår har stadige utfordringer med å få alt til å fungere, ikke minst økonomisk. Mye har vi gjort i inneværende år. Vi har redusert kostnadene for SEILmagasinet og vi har ikke minst klart å redusere forsikringskostnadene våre.

Det vi ikke er tilfreds med i styret, er en synkende trend når det gjelder antall betalende medlemmer. Dette er en trend som har pågått over mange år og som vi må snu. Kostnadene til kran er også noe som belaster klubben når det gjelder vedlikehold og sertifiseringer.

Det er derimot gledelig at flere av våre arrangementer bidrar bra til foreningens økonomi, takket være mange ildsjelers innsats. Det vil bli gitt ytterligere informasjon rundt dette på årsmøtet.

I forrige nummer av SEILmagasinet skrev vi om planlagte aktiviteter for 2019. Det kommer til å bli et fantastisk hektisk og forhåpentligvis morsomt år for oss alle. Jeg ønsker alle et riktig godt nytt år.

Møt opp på årsmøtet!