S/Y «Canica»
S/Y «Canica»

Hagen-yacht i skattesak

Stein Erik Hagen familiens private selskap Canica saksøker Skatt Øst etter å ha gått på en skattesmell som følge av kjøp og salg av Hagens privatyacht.

Publisert

Stein Erik Hagen kontraherte i mai 2000 en 141 fots seilbåt ved det finske Baltic verftet. Prisen var 13 millioner euro, tilsvarende NOK 106 mill. etter gjeldende kurs. Bare uker senere ble kontrakten overført familieselskapet Canica for den samme prisen. Formålet var å leie ut båten i markedet i 44 uker i året til en pris av 484.000 kroner i uken, hvorav båten i 22 uker skulle leies ut til Hagen personlig, skriver Dagens Næringsliv.

Mye ekstrautstyr

Frem til levering tre år senere gikk prisen kraftig i været på grunn av en rekke tilpasninger og sertifikatkrav for utleie. Prisen var nå 205 millioner kroner og differansen ble belastet selskapet, selv om det etter sigende var Hagen selv som dikterte oppgraderingene. Den britiske interiørdesigneren John Munford som også hadde tegnet innredningen til Kjell Inge Røkkes motoryacht «Reverie», fikk jobben med å oppgradere båten som blant annet førte til en fire meters forlengelse, nytt interiør i skinn og mahogny samt badstue.

Vanskelig marked

I løpet av de tre årene det tok å ferdigstille båten skal bunnen nærmest ha falt ut av utleiemarkedet og Nils Selte i eierselskapet Canica konkluderte i en rapport til styret at det ikke fantes økonomisk grunnlag for regningssvarende drift av båten. Han anbefalte derfor salg og i juni 2003 vedtok styret i Canica at båten skulle legges ut i markedet, samtidig som Hagen selv fikk opsjon på å kjøpe båten til markedspris. I mai 2004 oppga to uavhengige takstmenn båtens verdi til 130 millioner kroner.

Finansierte ved utbytte

Stein Erik Hagen tok i 2004 ut 230 millioner kroner i utbytte fra Canica. 130 av dem tilbakeførte han selskapet som betaling for seilbåten. Canica kunne derfor bokføre et tap på denne forretningen på 81 millioner kroner.

Avdekket ved Bokettersyn

Fradraget gikk i første omgang glatt gjennom hos skattemyndighetene, men etter et bokettersyn i Canica i 2007 kom denne saken opp til overflaten, og myndighetene hevdet nå at overførselen av seilbåtens eierskap mellom Hagen og han familieselskap ikke var reell, men en konstruksjon for å fremskaffe et skattemessig tap. Canica ble dermed ilignet straffeskatt på 45 prosent, tilsvarende 18 millioner kroner.

Canica bestrider

Saken har i en tid versert mellom selskapet og Skatteklagenevnda som i 2011 endelig vedtok kravet fra Skatt Øst fordi man mente det var illojalt mot skattelovgivningen av Hagen og selskapet å kreve skattefradrag for det de mener er fiktive transaksjoner. Canica bestrider vedtaket og har saksøkt Skatt Øst. Om tre uker kommer saken for retten og det er satt av syv dager til å behandle saken.

Fremdeles for salg

S/Y «Canica» ligger stadig i markedet for salg. Nå er prisen satt til ti millioner euro.