Utkikken

Havet lokker og lindrer

Aldri har flere mennesker drevet med seiling enn i dag. Havet lokker stadig flere til å kaste loss. For eventyret, for friheten, for fellesskapet, for følelsen av å leve.

I denne utgaven av Seilas kan du lese om unge kvinner som legger ut på langtur. Du kan også lese om «Oceans of Hope», den 69 fot lange stålbåten som har seilt jorden rundt med mannskap av kronisk syke mennesker. I alt 100 personer med sykdommen multippel sklerose (MS) har deltatt på kortere eller lengre etapper. Underveis rundt jorden opplevde deltagerne to stormer, og en bølge som nesten veltet båten, men ingen av deltagerne ga opp underveis.

Tvert om sier flere av deltagerne at de går bedre nå etter å ha vært til havs. MS er en nervesykdom som svekker balansen og koordinasjonen. Bevegelsene i en båt på havet har fungert som fin trening, ifølge deltagere som uttaler seg til Seilas.

– Vi har en god «case», vi har vist at dette er noe som virker. I tillegg finnes det ny forskning som støtter opp om det vi gjør. Stresshormoner faller, funksjonsnivået stiger – det skjer interessante ting når man bringer mennesker ut på vannet, hva enten de har en sykdom eller ei. Vi skaper rammer hvor vi sammen inngår i fellesskaper og gjennomfører noe ingen trodde var mulig. Bortsett fra den menneskelige faktoren, er det også god samfunnsøkonomi: Pasienter i vellykket rehabilitering kommer i høyere grad i arbeid, eller de bevarer den jobben de har. De trenger kort sagt mindre hjelp i det lange løp, sier legen Mikkel Anthonisen, som var initiativtager til prosjektet.

Båtlivet burde fås på blå resept, sier forfatteren Jahn Otto Johansen, som selv er ivrig båtmann og hobbyfisker. «Oceans of Hope» viser at seiling kan lindre sykdom. Forskning viser at seiling også kan virke forebyggende.

I en undersøkelse Transportstyrelsen i Sverige har gjennomført, fastslås det at seiling og båtliv fremmer god helse. Mosjon og frisk luft er bra mot alt fra hjerte- og karsykdommer, diabetes og kreft til depresjoner og angst, heter det i undersøkelsen. I den norske undersøkelsen svarer 60 prosent av dem som har vært på sjøen, at båtlivet har en positiv effekt på deres egen helse.

Så har vi da dokumentasjon for det vi seilere alltid har visst:

Seiling er godt for kropp og sjel.