NYTT: Hele Indre Oslofjord er nå merket om. Merkingen setter en ny standard i Norge

Ny tidsalder for sjømerking​

11. mai er den nye merkingen av Indre Oslofjord ferdig.

Publisert Sist oppdatert
HIB: HIB er en ny type merking som skal gjøre navigasjonen enklere i høy hastighet. Merket er også indirekte opplyst som gjør det mulig med å beregne avstand i mørket.

– Dette er det største sjømerkeprosjektet i Norges noen gang, forklarer prosjektleder Steinar Hansen til SEILmagasinet. 

Det har medført nyetablering, ombygging og fornying av samtlige navigasjonsinstallasjoner på strekningen Drøbak til Oslo. Prosjektet startet i høst og avsluttes i disse dager. 

– Det har vært et krevende prosjekt. Trafikken i Oslofjorden er komplisert. Vi har tatt hensyn til mange ulike brukergrupper, fra internasjonale skip, ferger og hurtigbåter til fritidsbåter, forteller Hansen. 

Danner skole

Løsningen de har funnet frem til vil danne skole for hvordan sjømerkingen vil bli langs kysten. Også det at Kystverket tar for seg et større område og tenker helhetlig, vil bli en norm. 

– De nye sektorlyktene er bygd om til å tilfredsstille IALA-standard, det vil si at seilas mot lykten vil gi grønn sektor på styrbord og rød sektor på babord, uansett om skipet er på vei inn eller ut av Oslofjorden. Lyktene er også teknisk avanserte og vekker internasjonal oppmerksomhet. De har strømbesparende LED-teknologi og er selvforsynt med energi via solceller og litium-batterier.  Lyktene blir fjernovervåket og får GPS-synkronisering. En prototype var satt ut på Svaldard, og den viste at teknologien fungerte også i mørketiden. En annen prototyp er stasjonert i Tønsberg-skjærgården, og erfaringene fra disse prøvene har resultert i lyktene som nå er satt ut i Oslofjorden. Løsningen har spart oss for 100 km med strømkabler på havbunnen. 

Dybdesyn i mørket

– Direkte lys fra lykter er ikke mulig å avstandsberegne i mørket. Oslofjorden blir også merket med HIB-er. HIB står for hurtigbåtmerker med indirekte belysning, og den indirekte belysningen gjør at avstander er enklere å forstå, også i mørket, forklarer Hansen. 

HIB er et norskutviklet merkesystem som er intuitivt i bruk.

Flere grunner i Oslofjorden er sprengt vekk, noe som gjør det mulig å separere inngående og utgående trafikk bedre. Nå er også nye lykter på plass med helt ny sektorinndeling. Det gjør gamle kart verdiløse.

– Data fra Kystverket vil bli overlevert til Kartverket i mai. Hvor lang tid det tar før dette er oppdatert i kartbrikkene i båter rundt om kring, er umulig å si, sier Hansen.

Han oppfordrer alle til å oppgradere kartene, og forsikre seg om at de viser den nye merkingen.

LYKT: Nye fyrlykter er bygget i glassfiber og er prisgunstige. Lykten er LED, og får strømmen fra solceller via batterier.
KART: Leden har nå helt nye fyrsektorer. Merk forskjellen på merkingen av HIB på Navionics og S57. På Navionics kan det forveksles med flytestaker. HIBene har nummermerking, men disse finnes ikke i kartene.