Hva er en klassisk båt?

Det finnes ingen klar definisjon av hva en klassisk båt er. Eller gjør det det? Etter klubbens navn bør vel en klassisk seilbåt være en trebåt. Men det er jo bygd mange klassiske båter i stål, aluminium og plast også?

Vi inviterer til debatt! Hva mener du kreves for at en båt skal kalles «klassisk»? Er det båtens konstruksjon og linjer, byggematerialet i skroget, riggen, alderen, eller båttypen som skal avgjøre dette?

I «Europe Week 2014» åpnet arrangørene for å få med en del klassiske plastbåter. Mange av båtene som ble bygd for kappseilas eller som turbåter i etterkrigsårene fremstår jo i dag som klassikere, selv om flere ble bygd i glassfiberarmert polyester, i stål, aluminium eller ble støpt i en form.

Det hevdes at man ikke fikk bli medlem i Colin Archer-klubben hvis man hadde en Colin Archer-skøyte som var bygd i glassfiberarmert plast. Flere av de populære entype-klassene som helt til 1950- og 1960-årene utelukkende besto av trebåter, nektet lenge å la identiske båter i form og vekt få delta i regattaer hvis de var bygd i plast.

I dag seiler tre-Draker mot plast-Draker og det samme gjelder for en lang rekke entypeklasser som Andunge, Knarr, Killing og IOD. Trebåtene bygges jo nå for en stor del som kompositt-båter, der treet bare brukes som et distansemateriale mellom et indre og ytre skall av polyester eller karbonfiber. Sett fra utsiden vil de imidlertid som oftest være i skinnende, lakkert mahogni.

Hva mener du? Send oss dine kommentarer til redaksjonen for «Klassiske Linjer» ved henrich@seilas.no