Hva er utendørs i båt?
Hva er utendørs i båt?

Hva er utendørs i båt?

Nå er det påbudt med vest utendørs i båt, men hva er utendørs? Se video og si din mening.

Publisert Sist oppdatert

Fra 1. mai i år er det påbudt med egnet flyteutstyr utendørs på båter under åtte meter. Hele loven om fritids- og småbåter §23a lyder slik:

«I fritidsbåt med lengde mindre enn åtte meter skal alle ha på seg egnet flyteutstyr ved utendørs opphold i båten når båten er i fart. Ansvar etter første punktum, jf. § 27 og § 28, påhviler den enkelte som har plikt til å ha på seg flyteutstyr. For barn under 15 år påhviler ansvaret båtfører. Kongen kan i forskrift fastsette unntak fra kravet i første ledd, herunder i  situasjoner der sikkerheten generelt er ivaretatt på annet vis. »

Til NRK har politiet uttalt at de vil benytte skjønn når de skal vurdere brudd på loven. I denne videoen spør Lars Bull om hvordan man definerer  hva som er innendørs eller utendørs. Mange båter har jo styrehus og kalesjer. Se video og si din mening!